בית הספר למדעי ההתנהגות

1 ידיעון לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני ( M.A. ) בפסיכולוגיה דקנית: פרופ' יונתה לוי

2 תוכן עניינים מטרת התוכנית ................................ ................................ ................................ ................. 3 פסיכולוגיה התפתחותית ................................ ................................ ................................ 4 .... פסיכולוגיה חינוכית ................................ ................................ ................................ ........... 7 פסיכולוגיה קלינית ................................ ................................ ................................ .......... 10 פסיכולוגיה רפואית ................................ ................................ ................................ ......... 14 נוירופסיכולוגיה שיקומית ................................ ................................ ................................ 17 פסיכולוגיה תעסוקתית ................................ ................................ ................................ 21 .... תקנות ................................ ................................ ................................ ............................ 23

3 מטרת התוכנית תוכניו ת הלימודים לתואר השני נועד ו להכשיר את ה סטודנטים לקראת התמחות באחת משש מגמות : פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית , פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה תעסוקתית. תכניות התואר השני משלבו ת ידע עדכני ו חשיפה להתפתחויות תיאורטיות ומחקריות, מגוון גישות אבחוניות וטיפוליות תואמות , ו כלים למדידה ולהערכה ביקורתית של הפרקטיקה בכל אחד מהתחומים. קיום במקביל של שש מגמות לימוד וההשקה ביניהן מאפשר ים תכנית מגוונת ועשירה הכוללת לימודי ליבה ולימודים על - מגמתיים משותפים בצד היכרות עם תכנים ייחודיים לכל מגמת לימוד. סטודנטים בכל המגמות מחויבים להשתתף בי ום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. תכניות הלימוד במגמות השונות אושרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה והן עומדות בדרישות המוקדמות לתחילת התמחות של הוועדות המקצועיות מטעם מועצת הפסיכולוגים . מסלול הלימודים לתואר שני הוא בהיקף 60 נ"ז ונמשך שנתים . הלימודים כוללים קורסי חובה וקורסי בחירה וכן קורסים על - מגמתיים במסגרת אשכולות של קורסי בחירה תיאורטים וישומיים. תלמידי כל המגמות יחויבו ב 2 קורסים מבין אלה המוצעים במסגרת האשכולות . סטודנטים במגמות התואר השני מחויבים ב כתיבת תיזה מחקרית או עבודת גמר. כתיבת תיזה תתאפשר ל מעונינים בכך בתנאי ש יעמדו בבחינת המיון שתתקיים סמוך לתחילת שנה"ל ובהתאם למכסות שתקבענה מידי שנה. המגמות הקלינית, הנוירו - שיקומית והרפואית מציעות מסלולי לימודים במיקוד ילדים או מבוגרים. הלימודים במסלולי ילדים ומב וגרים נלמדים בחלקם במשותף. קיצורים המופיעים בידיעון: ד"ק- דרישות קדם שו"ת- שיעור ותרגיל

4 פסיכולוגיה התפתחותית ראשת המגמה: ד"ר דפנה ג'. דולברג המגמה ה התפתחותית מכשירה פסיכולוגים להתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית במגוון מסגרות המיועדות ל גיל אים הצעירים (פעוטות וילדים צעירים, הוריהם ומשפחתם), ביניהם מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגיים - חינוכיים, מרכזים לבריאות הנפש ועוד. תכנית התואר השני בפסיכולוגיה התפתחותית שמה דגש על הקניית ידע רחב ומעמיק, תיאורטי, מחקרי ויישומי לגבי השינויים ההתפתחות יים המצופים לאורך נתיבי ה התפתחות ה נורמטיבית ובמצבי פסיכופתולוגיה על רקע התפתחותי וסביבתי . התוכנית מקנה ידע והבנה לגבי תחומי ה התפתחות ה שונים תוך הבנת יחסי הגומלין המורכבים בפרט ו בין הפרט לסביבתו . התכנית מעניקה לסטודנטים ידע תיאורטי ויישומי לגבי גורמים המשפיעים על הפרט בכל אחד משלבי ההתפתחות, הן אלה המטפחים ומעצימים את התפתחות הילד והן אלה המסכנים את ההתפתחות. כמו כן מקנה התכנית ידע בנושאי שיטות מחקר והתערבות המקובלות בפסיכולוגיה בכלל, ובפסיכולוגיה התפתחותית בפרט . תכנית ה לימודים כוללת היכרות והתנסות עם כלים מגוונים לתצפית, הערכה ואבחון ייעודיים לגילאים הצעירים. כמו כן לומדים הסטודנטים את העקרונות התיאורטיים והמעשיים של בניית תכניות טיפול ומניעה רב - מערכתיות המכוונות ל רמת הפרט והמשפחה דרך מוסדות שילדים מטופלים בהם, ועד למדינ יות כלפי ילדים. אלה כוללות טיפול רגשי - התפתחותי, טיפול במשחק, טיפול דיאדי ומשפחתי, עבודה טיפולית עם הורים, קבוצות מיומנויות חברתיות, התערבות עם צוותים רב - מקצועיים ועוד. לצד הלמידה התיאורטית, כוללים הלימודים התנסות מעשית בשדה בתחומי האבחון, הטיפול והעבודה ה מערכתית. הסטודנטים מחויבים בפרקטיקום מעשי המתקיים ב מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגים חינוכיים ומרפאות לטיפול פסיכולוגי התפתחותי ומבצעים אבחונים, טיפולים והתערבויות רב - מערכתיות עם צוותי טיפוליים וחינוכיים . ה סטודנטים מחויבים להשתתף ביום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. היום המרוכז יתקיים ב 23.1.2023 . בתום הלימודים הסטודנטים יגישו עבודת גמר /תזה* ה מבוססת על מחקר וכתיבה עצמאית שבצעו ב מסגרת הלימודים . עבודת הגמר/תזה מהווה הזדמנות לשילוב בין ה תיאוריה, המחקר והפרקטיקה כפי שנרכשו במהלך התואר. ההשתלבות במסלול התזה כרוכה בהליך מיון שיתקיים לאחר הקבלה ללימודים. * המגמה ההתפתחותית קבלה מהמל"ג הסמכה זמנית למסלול תזה. מבנה התוכנית תוכנית הלימודים הינה בהיקף 60 נ"ז ונמשכת שנתיים. היא כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה , קורסי אשכולות וסמינר מחקר שבמרכזו כתיבת תיזה מחקרית/עבודת גמר. בנוסף, על הסטודנטים להשתתף במפגש המגמה ההתפתחותית, קולוקויום, המתקיים פעמיים בכל סמסטר. כמו כן, הסטודנטים לוקחים חלק בעבודה מעשית בשדה במשך שלושה סמסטרים: פרה- פרקטיקום בהיקף של יום עבודה בסמסטר ב' של שנה א', ובפרקטיקום בהיקף של יומיים בשבוע במשך שנה ב. בתום השנתיים נדרשים הסטודנטים להגיש עבודת גמר /תזה.

5 הסטודנטים מחויבים להשתתף ביום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. היום המרוכז יתקיים ב 23.1.2023 . תכנית הלימודים: שנה א'- תשפ"ג שם קורס נ"ז סמסטר א' שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 2 אבחון ילדים התפתחותי א' (שו"ת) 4 התפתחות הילד בראייה אינטגרטיבית אקולוגית 2 התפתחות נורמטיבית קוגניטיבית ושפתית 2 התצפית ההתפתחותית במחקר הערכה והתערבות (שו"ת) 4 מבוא לפסיכותרפיה 2 סה"כ סמ' א' 16 נ"ז סמסטר ב' אבחון ילדים התפתחותי ב' (שו"ת) 4 התפתחות נורמטיבית רגשית וחברתית – ינקות ו הגיל הרך 2 תסמונת הקשת האוטיסטית - תיאוריה ומחקר 2 הורות : תיאוריה, מחקר וטיפול 2 סמינר עבודת גמר /תזה 2 הדרכה לפרה - פרקטיקום 2 סה"כ סמ' ב' 14 נ"ז סכום שנה א' - 30 נ"ז שנה ב'- תשפ"ד סמסטר א' הפרעות על הקשת האוטיסטית: איבחון וטיפול 2 שיטות מחקר כמותניות/איכותניות 2 מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי ( CBT ) 2 הפרעות נוירו - התפתחותיות 2 הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 פסיכופתולוגיה התפתחותית 2 טיפול בקשר הורה -ילד 2 כתיבה אקדמית 2 המשך סמינר עבודת גמר /תזה 2 18 נ"ז סמסטר ב' סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 קורסי בחירה* 4 הדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 2 קורסי בחירה מתוך האשכולות ** 4 12 נ"ז סכום שנה ב' 30 נ"ז סה"כ תואר 60 נ"ז * הסטודנטים ישתתפו בקורס בחירה אחד מסך קורסי הבחירה בתואר שני. ** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך שני ה אשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני - מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה. ✓ תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית - נהלים בנושא השלמת סמינרים, מעבדות, סדנאות ו עבודה מעשית : בהתאם לסעיפים 2.3 ו- 3.3 לנוהל "זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, הריון וש מירת הריון, וסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה או לאחר מתן צו הורות" 12-007 –

6 ✓ במגמה ההתפת חותית, הקורסים הבאים מוגדרים כסמינרים, מעבדות, סדנאות, עבודה מעשית, לפי סעיפים 2.3 ו- 3.3 בנוהל הנ"ל: o אבחון והערכה התפתחותיים: שיעור ותרגיל (סמסטר א' ו - ב', שנה א') o תצפית במחקר, הערכה והתערבות - שיעור ותרגיל (סמסטר א', שנה א') o הדרכה לפרה- פרקטיקום (סמסטר ב', שנה א') o הדרכה לפרקטיקום (סמסטר א' וב' של שנה ב') ✓ בכל אחד מן השיעורים או התרגילים הללו, סטודנטית שחל עליה הנוהל לעיל זכאית להיעדר עד שלושה שיעורים בסמסטר. אם הסטודנטית תיעדר יותר משלוש פעמים בסמסטר בכל שיעור או תרגיל המוגדר לעיל , ניתן לחייב אותה ללמדם בשנית, ללא חיוב שכ"ל. ✓ עבודה מעשית: o פרה פרקטיקום (יום בשבוע, סמסטר ב', שנה א') – אם הסטודנטית תיעדר יותר משלושה ימים במהלך הפרה - פרקטיקום, ניתן לחייב אותה לחזור עליו בשנית, ללא חיוב בשכ"ל. o פרקטיקום ((יומיים בשבוע, במשך 10 חודשים, בי ן 1.9 ועד 30.6 של שנה ב') – אם הסטודנטית תיעדר יותר מ 13 - ימים בנוסף לחגים, ניתן יהיה לחייב אותה לחזור על הפרקטיקום בשנית, ללא חיוב בשכ"ל. ✓ הגורם המוסמך לקבוע אם תחויב הסטודנטית ברישום ולימוד נוסף של כל אחת מן הפעילויות הנ"ל הוא מרצה הקורס וראש ה מגמה ✓ יצוין כי עיכוב בהשלמת הקורסים המצוינים למעלה גורר עיכובים נוספים: o הקורס תצפית במחקר, הערכה והתערבות (שיעור ותרגיל) הוא תנאי קדם להשתתפות בפרה - פרקטיקום ובהדרכה הנלווית אליו. o השלמת סמסטר א' של קורס אבחון והערכה התפתחותיים (שיעור ותרגיל ( הוא תנאי קדם להשתתפו ת בפרה- פרקטיקום ובהדרכה הנלווית אליו. o השלמת פרה- פרקטיקום וההדרכה הנלווית אליו הם תנאי קדם להשתתפות בפרקטיקום ובהדרכה הנלווית אליו. o השלמת קורס אבחון והערכה התפתחותיים א' ו-ב' (שיעור ים ותרגיל ים) הם תנאיי קדם להשתתפות בפרקטיקום ובהדרכה הנלווית אליו. o השתתפות בפרקטיקום ו קורס ה הדרכה לפרקטקיום א' הנלווה אליו נדרשת במקביל להשתתפות בקורס " טיפול בקשר הורה -ילד ," ✓ המסמך מנוסח בלשון נקבה אך הוא רלוונטי גם לסטודנטים בהקשר הרלוונטי עפ"י נוהל זה.

7 פסיכולוגיה חינוכית ראש המגמה: ד"ר סמי חמדאן התכנית בתואר שני בפסיכולוגיה החינוכית מכשירה סטודנטים להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית המהווה מפתח חשוב בבריאותם הנפשית של ילדים במערכות החינוך בישראל. התכנית מקנה )1( ידע תיאורטי, קליני ויישומי הנדרש לפסיכולוג חינו כי במערכות השונות בהן שוהה הילד. ( 2 ) הכר ות עם שיטות הערכה וחקר הכלים העומדים לרשות הפסיכולוג החינוכי ( )3 מיומנות ב יישום מודלים קלאסיים ועדכניים לאבחון פסיכו - דיאגנוסטי פרטני ומערכתי - קהילתי ( )4 מיומנות ב יישום שיטות טיפול פרטניות, משפחתיות ומערכתיות הרלוונטיות לעבודות היומית של פסיכולוג חינוכי בשגרה ובמצבי חירום ולחץ . תכנית הלימודים בהיקף של 60- שעות נמשכת שנתיים וכוללת פרקטיקום (התנסות מעשית) בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים ברחבי הארץ. מסגרת זו מאפשרת לסטודנטים ( 1 ) הטמעת הזהות מקצועית באמצעות חשיפה ל עבודתם השוטפת והיומיומית של הפסיכולוגים החינוכיים, ( )2 למידה התנסותית באמצעות תצפיות, תרגול כלים ומודלים שנלמדו הן במישור הדיאגנוסטי, והן במישור התרפויטי בהקשר לפרט, למשפחה ולמערכת החינוך. משך זמן הפרקטיקום הינו כיומיים בשבוע ו הוא ילווה בהדרכה בשפ"חים ובמכ ללה במסגרת הקורסים השונים. מחקר: סגל המרצים יסייע לסטודנטים לעצב את שאלת המחקר לצורך עבודת הגמר או התיזה , לתכנן ולבצע את המחקר בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחומי המחקר הרבים המוצעים. בנוסף, אנו מעודדים את הסטודנטים להציג את ממצאי המחקרים בכנסים הנערכים במוסדו ת האקדמיים השונים הן בישראל והן בחו"ל כמו גם להמשיך את לימודיהם לתואר שלישי. עם סיום הלימודים, מוסמכי התכנית יוכלו להשתלב כמתמחים ובהמשך כפסיכולוגים חינוכיים מומחים במוסדות חינוך יסודיים ועל יסודיים ו במסגרו ת השירותים הפסיכולוגיים - חינוכיים. מבנה התוכנית תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים מחויבים להשתתף ביום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. היום המרוכז יתקיים ב 23.1.2023 . הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר א' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר ב' בשנה א' , פרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב' ו פרקטיקום ד' – בסמסטר ב' בשנה ב' .) שנה א' תשפ" ג שם הקורס נ"ז סמסטר א' שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 2 אספקטים בפסיכולוגיה התפתחותית 2 פסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער א' (שו"ת) 4 הדרכה לפרקטיקום חינוכית א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 מבוא לפסיכותרפיה 2 פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים א' 2 14 נ"ז

8 סמסטר ב' פסיכופתולוגיה של ילדים ומתבגרים ב' 2 מבוא לפסיכותרפיה ב' ( 3 קבוצות מקבילות) 2 טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים א' 2 פסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער ב' (שו"ת) 4 הדרכה לפרקטיקום חינוכית ב' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 סמינר מחקר 2 14 נ"ז סה"כ שנה א' 28 נ"ז שנה ב'- תשפ"ד שם הקורס נ"ז סמסטר א' שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/כמותניות * 2 הנחיית קבוצות לפסיכולוגים חינוכיים 2 יסודות לאבחון לקויות למידה א' 2 טיפול קוגניטיבי התנהגותי בילדים ב' 3( קבוצות מקבילות – הדרכה) 2 המשך סמינר מחקר 2 כתיבה אקדמית 2 פרקטיקום מערכתי א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 14 סמסטר ב' יסודות לאבחון לקויות למידה ב' 2 התערבויות פסיכולוגיות במצבי חירום וטראומה 2 סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 פרקטיקום מערכתי ב' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 טיפול ממוקד וקצר מועד בילדים 2 הדרכת הורים 2 קורס בחירה 2 קורסי בחירה מהאשכולות ** 4 תזה/עבודת גמר V פרקטיקום V 18 נ"ז סה"כ שנה ב' 32 נ"ז סה"כ 60 נ"ז * על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות. ** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני - מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה.

9

10 פסיכולוגיה קלינית ראשת מסלול מבוגרים : ד"ר שולמית גלר ראשת מסלול ילדים: ד"ר רותי זליגמן המגמה הקלינית מכשירה את בוגריה לעולם הטיפול העדכני תוך פיתוח חשיבה רבגונית ויכולת לשלב בין מיומנויות קליניות ויכולות מחקריות. לימודי הליבה במגמה נועדו להקנות ידע נרחב ועדכני ומיומנויות קליניות בתחומי הפסיכופתולוגיה, האבחון, הריאיון הקליני והטיפול וכן ידע ו היכרות עם כלים ומתודולוגיה של מחקר יישומי וקליני. ליבת התוכנית כוללת קורסי מבוא וקורסי העמקה בתחומים אלה, במסגרתם נחשפים הסטודנטים להמשגות בתחום הפסיכופתולוגיה המתבססות על מודלים פסיכולוגיים, התפתחותיים, ביולוגיים ורב - תרבותיים; יסודות הפסיכופרמקולוגיה; היכ רות והתנסות במגוון כלי אבחון וראיון עם דגש על ראייה כוללת של הפרט; וכן חשיפה למגוון דרכי טיפול כולל גישות פסיכודינמיות, מערכתיות - משפחתיות, קוגניטיביות - התנהגותיות ועבודה קבוצתית. במסלול ילדים מוצעים קורסים יחודיים והתנסות מעשית עם דגש על טיפול במשחק, התפתחו ת ועבודה טיפולית עם הורים. הלימודים כוללים התנסות מעשית (פרקטיקום) במסגרות ציבוריות של בריאות הנפש. ההתנסות המעשית מלווה בהדרכה בשדה וכן בקבוצות הדרכה קטנות במכללה, הניתנות ע"י מדריכים קליניים בכירים מתוך סגל המגמה. מבנה התוכנית תוכנית הלימודים כוללת קו רסי חובה וקורסי בחירה בהיקף שעות של . 60 נ"ז כמו כן, הסטודנטים מחויבים להשתתף ביום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. היום המרוכז יתקיים ב 23.1.2023 . בנוסף לקורסים הנלמדים, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב'). מסלול מבוגרים שנה א' תש פ"ג שם הקורס נ"ז סמסטר א' שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 2 הריאיון הקליני (שו"ת) 4 אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת) 4 פסיכופתולוגיה א' 2 התפתחות ופסיכופתולוגיה 2 מבוא לפסיכותרפיה 2 16 נ"ז סמסטר ב' אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת)(ד"ק - אבחון והערכה של האישיות א'; לימוד במקביל: פרקטיקום) 4 עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי א' (ד"ק - לימוד במקביל: הדרכה לפרקטיקום א' ופרקטיקום) 2 פסיכופתולוגיה ב' (ד"ק - פסיכופתולוגיה א') 2

11 סמינר עבודת מחקר 2 הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) * 2 12 נ"ז סמסטר קיץ הדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 נ"ז סה"כ שנה א' 30 נ"ז שנה ב' שם הקורס נ"ז סמסטר א' סטטיסטיקה מחקר כמותי/איכותני ** 2 עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב' (ד"ק - עקרונות הטיפול הפסיכודינמי א', הדרכה לפרקטיקום א' ו - ב', לימוד במקביל: הדרכה לפרקטיקום ג' ופרקטיקום) 2 המשך סמינר מחקר 2 פסיכופרמקולוגיה 2 CBT – מבוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי 2 כתיבה אקדמית 2 קורס בחירה*** 2 הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 16 נ"ז סמסטר ב' אבחון והערכה ג' 2 הקבוצה תיאוריה ופרקטיקה 2 המתבגר והמשפחה 2 סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 תזה/עבודת גמר V 2 קורסי בחירה מהאשכולות**** 4 קורס בחירה*** 2 14 נ"ז סה"כ שנה ב' 30 נ"ז סה"כ 60 נ"ז * כל מקומות הפרקטיקום הם באזור המרכז ** יש לבחור בין קורס בסטטיסטיקה מחקר כמותי/איכותני. *** סטודנטים ישתתפו בשני קורסי בחירה מסך קורסי הבחירה בתואר שני המיועדים לסטודנטים מכל המגמות. **** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני - מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המ גמות לתואר השני בפסיכולוגיה מסלול ילדים

12 שנה א'- תשפ"ג שנה א שם הקורס נ"ז סמסטר א' שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 2 הריאיון הקליני (שו"ת) 4 אבחון והערכה של האישיות א' (שו"ת) 4 התפתחות ופסיכופתולוגיה בילדות ובבגרות 2 פסיכופתולוגיה התפתחותית 2 מבוא לפסיכותרפיה 2 16 נ"ז סמסטר ב' אבחון והערכה של האישיות ב' (שו"ת) (ד"ק: אבחון והערכה של האישיות א'. לימוד במקביל:פרקטיקום) 4 עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 עבודה טיפולית עם הורים (ד"ק פרקטיקום) 2 סמינר מחקר 2 הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 12 נ"ז סמסטר קיץ הדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 סה"כ שנה א' 30 נ"ז שנה ב'- תשפ"ד שם הקורס נ"ז סמסטר א' סטטיסטיקה כמותני/ איכותני* 2 CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי 2 פסיכופרמקולוגיה 2 מתבגרים 2 כתיבה אקדמית 2 המשך סמינר מחקר 2 קורס בחירה ** 2 הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 16 נ"ז סמסטר ב' אבחון והערכה של האישיות ג' (ד"ק: אבחון והערכה של האישיות א' ו ב') 2 ממטופל למשפחה 2 עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים ב' (ד"ק: עקרונות הטיפול הפסיכו דינאמי בילדים א') 2 סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 תזה / עבודת גמר V קורסי אשכולות *** 4 קורס בחירה** 2 14 נ"ז סה"כ שנה ב' 30 נ"ז סה"כ 60 נ"ז * בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין סטטיסטיקה כמותנית/ איכותניות.

13 ** הסטודנטים יבחרו שני קורסי בחירה מתוך כלל קורסי הבחירה לתואר שני. קורס אחד בסמסטר א' וקורס שני בסמסטר ב' *** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני - מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכ ולוגיה.

14 פסיכולוגיה רפואית מ"מ ראש המגמה: ד"ר אביטל גרשפלד ליטו ין המג מה לפסיכולוגיה רפואית מכשירה פסיכולוגים לעבודה במערכת ה בריאו ת ולטיפול בחולים במחלות גופניות במסגרת אשפוזית או אמבולטורית. תוכנית הלימודים כוללת שלושה מרכיבים:  קורסים בתחומי הפסיכולוגיה הרפואית בנושאים כגון: דחק והתמודדות, גורמי פגיעות וחוסן, התמודדות עם מחלות, תקשורת רופא -חולה ועוד.  קורסים המקנים ידע ומיומנויות קליניות כגון: ראיון, אבחון והערכה, פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה.  קורסים המקנים יסודות להבנת מחלות ותופעות גופניות ודרכי הטיפול ב הן כגון: מערכות פיזיולוגי ות והתנהגות, ו נוירופסיכולוגיה קלינית . כל אלה מקנים בסיס להבנת הקשר בין תהליכים פסיכולוגים, פיזיולוגיים , חברתיים ותרבותיים , ו מהווים תשתית לקורסים מתקדמים יותר ובהם התנהגות בריאות, ביופידבק ועוד מגוון גישות טיפוליות המאפשרות השלמת הידע והעמקתו בנושאים הרלבנטיים לעבודתו של הפסיכולוג הר פואי. ניתן ללמוד תוכנית זו במוקד מבוגרים או ילדים. מבנה התכנית תוכנית הלימודים בת שנתים והיא כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה בהיקף של 60 שעות. בצד ה קורסים הנלמדים במסגרת התכנית , הסטודנטים מחויבים להשתתף ביום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. היום המרוכז יתקיים ב 23.1.2023 . בנוסף, הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום , יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב'). רפואית מיקוד מבוגרים שנה א' – תשפ"ג סמסטר א' נ"ז שיטות מחקר לתואר שני בפסיכולוגיה 2 סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א' 2 מבוא לפסיכותרפיה 2 פסיכופתולוגיה א' 2 אבחון והערכה א' 2 מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית 2 ראיון ככלי אבחוני טיפולי (שו"ת) 3 15 נ"ז סמסטר ב' דינמיקה קבוצתית- כניסה לתפקיד הפסיכולוג הרפואי 2 טיפול בטראומה 2 פסיכופתולוגיה וגופניות - פסיכוסומאטיקה 2 אבחון והערכה ב' (שו"ת) 3 טיפול פסיכולוגי במצבים כרוניים ומסכני חיים 2 הדרכה לפרקטיקום א' 2

15 סמינר מחקר 2 15 נ"ז סמסטר קיץ הדרכה לפרקטיקום ב' 2 סה"כ שנה א' 32 נ"ז שנה ב – תשפ"ד* סמסטר א' נ"ז שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/ סטטיסטיקה מתקדמת 2 הבניית מקרה – אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה 2 מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי 2 טיפול קצר מועד 2 המשך סמינר מחקר / עבודת גמר 2 כתיבה אקדמית 2 הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 14 נ"ז סמסטר ב' סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 קורסי אשכולות *** 4 קורס בחירה 2 התערבויות מערכתיות בפסיכולוגיה רפואית 2 קורס חובה - יקבע בהמשך 2 ביופידבק 2 14 נ"ז סה"כ שנה ב' 28 נז *תכנית הלימודים של שנה ב' תשפ"ד כפופה לשינויים. אלה יתפרסמו במהלך תשפ"ג. ** הסטודנטים נדר שים לבחור בין שיטות מחקר כמותני ו ת או אכותניות *** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול ישומי וקורס אחד מאשכול עיוני- מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה. רפואית מיקוד ילדים שנה א – תשפ"ג שם הקורס נ"ז סמסטר א' שיטות מחקר לתואר שני בפסיכולוגיה 2 סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א' 2 מבוא לפסיכותרפיה 2 פסיכופתולוגיה התפתחותית א' 2 אבחון והערכה א' (ילדים) 2 מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית 2 ראיון ככלי אבחוני טיפולי (שו"ת) 3 מצבים רפואיים בילדים ונוער 2 17 נ"ז סמסטר ב' דינמיקה קבוצתית - כניסה לתפקיד הפסיכולוג הרפואי 2

16 טיפול בטראומה 2 פסיכופתולוגיה וגופניות - פסיכוסומאטיקה 2 אבחון והערכה ב' (ילדים) (שו"ת) 3 פסיכותרפיה רפואית (ילדים) 2 עבודה טיפולית עם הורים 2 הדרכה לפרקטיקום א' 2 סמינר מחקר/ סמינר עבודת גמר 2 17 נ"ז סמסטר קיץ הדרכה לפרקטיקום ב' 2 סה"כ שנה א' 36 נ"ז שנה ב' –תשפ"ד* שם הקורס נ"ז סמסטר א' שיטות מחקר מתקדמות איכותניות/ סטטיסטיקה מתקדמת 2 הבניית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקטיקה 2 CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי 2 המשך סמינר עבודת מחקר/ עבודת גמר 2 כתיבה אקדמית 2 טיפול קצר מועד 2 הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 14 נ"ז סמסטר ב' סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 קורסי אשכולות *** 4 התערבויות מערכתיות בפסיכולוגיה רפואית 2 ביופידבק 2 10 נ"ז סה"כ שנה ב' 24 נ"ז סה"כ 60 נ"ז *תכנית שנה ב' תשפ"ד כפופה לשינויים . אלה יתפרסמו במהלך תשפ"ג ** הסטודנטים יבחרו באחת השיטות, איכותניות או כמותניות *** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני - מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה.

17 נוירופסיכולוגיה שיקומית מ"מ ראש מגמה: פרופ' דני הופיין אחראית מיקוד ילד: ד"ר יאנה אסא המגמה לנוירופסיכולוגיה שיקומית מתמקדת בהכשרה בנוירופסיכולוגיה, ומשלבת בין עולם הנפש לעולם מדעי המוח. המגמה מקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ולמידה מעשית בטיפול ובאבחון, כמו גם במחקר בתחומי הנוירופסיכולוגיה והשיקום. התכנית מכשירה את הסטודנטים לאבחן ולטפל באנשים עם פגיעות קוגניטיבי ו ת, פיזיות, נפשיות, התפתחותיות וחברתיות. כמו כן, במסגרת המגמה רוכשים הסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בתחום הפסיכולוגיה השיקומית, על מנת לאבחן ולטפל באנשים המתמודדים עם מגוון מצבי שיקום, כמו מגבלות גופניות ונפשיות והתמודדות עם מחלות כרוניות ב עלות השלכות ארוכות טווח על התפקוד. המגמה שמה דגש על ראייה טיפולית ואבחונית מערכתית תוך התייחסות מעמיקה לעולם הנפש אך גם לעולם המציאות הכולל גוף, זוגיות, משפחה, עבודה ולימודים, גורמים רפואיים ועוד. התוכנית כוללת התנסות מעמיקה במגוון כלי אבחון עם דגש על ראיי ה כוללת של הפרט וכן חשיפה למגוון דרכי טיפול, כולל גישות פסיכודינמיות, מערכתיות - משפחתיות, קוגניטיביות - התנהגותיות בצד הכשרה למחקר בתחומים הללו. במסגרת התכנית הסטודנטים לומדים קורסים בתחומי מדעי המוח והרפואה (נוירואנטומיה פונקציונאלית, נוירופתולוגיה, פסיכופר מקולוגיה ועוד) ואף נוכחים בניתוח מוח פתוח. הסטודנטים משתתפים בהכשרה מעשית בטיפול ואבחון נוירופסיכולוגי ופסיכודיאגנוסטי וכן בטיפול שיקומי, במוסדות המובילים בתחום ובנוסף נדרשים לעבודה מחקרית אמפירית ברמה גבוהה. ההתנסות המעשית (פרקטיקום) מלווה בהדרכה בשדה וכ ן בקבוצות הדרכה קטנות במכללה, הניתנות ע"י מדריכים בכירים. המגמה מציעה מסלול י לימודים במיקוד מבוגר ו במיקוד ילדים. המסלול של מיקוד ילדים הוא ייחודי בישראל, ובו מעמיקים במידע נוירו התפתחותי ונוירו פתולוגי בילדים מגיל הגן עד גיל ההתבגרות. המסלול כולל קורסים ייעודיים באבחון ובטיפול הרלוונטיים לנוירופסיכולוגיה של הילד וגם התייחסות לאתגרים עימם מתמודדים ההורים והאחים. גם ההתנסות המעשית (פרקטיקום) הסטודנטים עושים במקומות עבודה בהם יש דגש על ליקויים נוירו- התפתחותיים והתמודדות עם פגיעות מולדות ונרכשות מגיל צעיר. מבנה התוכנית תוכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות למסלול הרגיל ולמסלול עם תזה הינו . 60 נ"ז בצד ה קורסים בתכנית , הסטודנטים מחויבים להשתתף ביום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. היום המרוכז יתקיים ב 23.1.2023 . בנוסף הסטודנטים נדרשים להשתתף בפרקטיקום, יומיים בשבוע (פרקטיקום א' – בסמסטר ב' בשנה א', פרקטיקום ב' – בסמסטר קיץ בשנה א' ופרקטיקום ג' – בסמסטר א' בשנה ב'). נוירופסיכולוגיה שיקומית מבוגר

18 שנה א' – תשפ"ג שם הקורס נ"ז לשני המסלולים סמסטר א' שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 2 ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת) 2 פסיכופתולוגיה א' 2 מבוא לפסיכותרפיה 2 טיפול נוירופסיכולוגי א' 2 נאורואנטומיה פונקציונאלית 2 מבוא לנוירופתולוגיה 2 פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת) 4 18 נ"ז סמסטר ב' טיפול נוירופסיכולוגי ב' 2 מבוא לפסיכולוגיה שיקומית 2 אבחון נוירופסיכולוגי (שו"ת) 4 ממטופל למשפחה 2 סמינר מחקר 2 הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 14 נ"ז סמסטר קיץ הדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 2 נ"ז סה"כ שנה א' 34 נ"ז שנה ב'- תשפ"ד שם הקורס נ"ז לשני המסלולים סמסטר א' *סטטיסטיקה מתקדמת/שיטות מחקר איכותנית 2 מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי ( CBT ) 2 פסיכותרפיה שיקומית 2 פסיכופרמקולוגיה 2 המשך סמינר מחקר 2 כתיבה אקדמית 2 הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 14 נ"ז סמסטר ב' נ"ז לשני המסלולים סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 פסיכופתולוגיה ב' – מבוא לנוירו פסיכיאטריה 2 קורס בחירה 4 קורסי בחירה אשכולות 4 פרקטיקום עבודת גמר תזה

19 12 נ"ז סה"כ שנה ב' 26 נ"ז סה"כ 60 * בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות. ** על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות. *** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני - מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה. נוירופסיכולוגיה שיקומית ילד שנה א'- תשפ"ג שם הקורס נ"ז לשני המסלולים סמסטר א' שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני 2 ראיון ככלי אבחוני וטיפולי (שו"ת) 2 פסיכופתולוגיה התפתחותית א' 2 מבוא לפסיכותרפיה (ילדים) 2 טיפול נוירופסיכולוגי א' 2 נוירואנטומיה פונקציונאלית 2 פסיכודיאגנוסטיקה (שו"ת) 4 הפרעות נוירו - התפתחותיות 2 18 נ"ז סמסטר ב' טיפול נוירופסיכולוגי ב' 2 מבוא לפסיכולוגיה שיקומית 2 אבחון נוירופסיכולוגי אצל ילדים (שו"ת). 4 פסיכופתולוגיה התפתחותית ב' 2 עבודה טיפולית עם הורים (ד"ק: פרקטיקום) 2 ממטופל למשפחה 2 סמינר עבודת מחקר 2 - הדרכה לפרקטיקום א' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 18 נ"ז סמסטר קיץ הדרכה לפרקטיקום ב' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 2 נ"ז סה"כ שנה א' 38 נ"ז שנה ב'- תשפ"ד שם הקורס נ"ז לשני המסלולי ם סמסטר א' *סטטיסטיקה מתקדמת/שיטות מחקר איכותנית 2 CBT – מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי אצל ילדים ומתבגרים 2 פסיכופרמקולוגיה 2

20 המשך סמינר עבודת מחקר 2 כתיבה אקדמית 2 הדרכה לפרקטיקום ג' (ד"ק - לימוד במקביל: פרקטיקום) 2 12 נ"ז סמסטר ב' סוגיות אתיות בפסיכולוגיה 2 קורס בחירה 4 קורסי אשכולות 4 תזה עבודת גמר - 10 נ"ז סה"כ שנה ב' 22 נ"ז סה"כ 60 נ"ז * בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות. ** על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות. *** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני - מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה.

21 פסיכולוגיה תעסוקתית מ"מ ראשת המגמה: ד"ר אירן דיאמנט הלימודים במגמה משלבים מסורת תאורטית רחבה לגבי הקשר אדם - ארגון- עבודה- חברה, לצד התייחסויות לאתגרי העתיד במרחב תעסוקתי של חדשנות ודינאמיות. התכנית משלבת התנסויות 'שטח' רבות בצד לימודים המכשירים את הסטודנטים למחקר בתחום. תכנית המגמה לפסיכולוגיה תעסוקתית עומדת ב דרישות משרד הבריאות להתמחות בכל ענפי החטיבה התעסוקתית ארגונית. התכנית מכסה את כל תחומי התוכן הרלוונטיים להתמחות ולהשתלבות בעבודה בתחומים אלו. ליבת תכנית הלמודים כוללת שלושה מוקדים: ייעוץ וטיפול תעסוקתיים, אבחון ומיון, אבחון והתערבויות פסיכולוגיות בארגון. במסגרת הלימודים בתכנית, רוכשים הסטודנטים ידע וכלים במגוון כלי אבחון, גישות ומתודות טיפוליות, תפיסות מערכתיות - ארגוניות. הלימודים במגמה כוללים מרכיב של הכשרה מעשית (פרקטיקום) במגוון מוסדות וארגוניים העוסקים בהיבטים שונים של פסיכולוגיה תעס וקתית וארגונית. ההדרכה לפרקטיקום מתקיימת בקבוצות הדרכה קטנות במכללה, המנוהלות על ידי מדריכים בכירים. מבנה התכנית תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה וקורסי בחירה. היקף השעות הוא במגמה 60 נ"ז. במקביל לקורסים , הסטודנטים מחויבים להשתתף ביום לימודים מרוכז שיתקיים בשנה ב' ובמרכזו יעמדו נושאים המעסיקים את כל מגמות התואר השני. היום המרוכז יתקיים ב 23.1.2023 . בנוסף נדרשים הסטודנטים להשתתף בפרקטיקום, יום בשבוע, החל מקיץ שנה א' ועד סיום שנה ב'. שנה א'- תשפ"ג שנה א סמסטר א שם הקורס נ"ז שני מסלולים שיטות מחקר 2 אבחון והערכה א שיעור ותרגיל 4 יסודות בפסיכולוגיה ארגונית 2 ייעוץ וטיפול תעסוקתי א – תאוריה וגישות התערבות שיעור ותרגיל 4 מבוא לפסיכותרפיה 2 פיתוח כלי מדידה וניתוחם 2 16 נ"ז סמסטר ב אבחון והערכה ב שיעור ותרגיל 4 מיון תעסוקתי א – מרכיבים תאורטיים וישומיים 2 הראיון התעסוקתי 2 אבחון ארגוני 2 פסיכופתולוגיה 2 סמינר מחקר \ תיזה ועבודת גמר 2 14 נ"ז קיץ הדרכת פרקטיקום 2 פרקטיקום V סהכ שנה א 32 נ"ז

22 שנה ב סמסטר א תשפ"ד סמינר מחקר \ תיזה ועבודת גמר 2 הדרכת פרקטיקום 2 פרקטיקום V היבטים של חוויית עובד: לחץ שחיקה ומוטיבציה 2 ייעוץ וטיפול תעסוקתיים ב: סוגיות ומיומנויות מתקדמות 2 אתיקה ופסיכולגאליות בפסיכולוגיה תעסוקתית יישומית 2 פיתוח ארגוני והתערבויות פסיכולוגיות בארגון 2 שיטות מחקר מתקדמות איכותניות \ סטיסטיקה מתקדמת * 2 כתיבה אקדמית 2 16 נ"ז סמסטר ב פרקטיקום V הדרכת פרקטיקום 2 מיון תעסוקתי ב: חדשנות באבחון ובהתאמה לעולם התעסוקתי 2 ייעוץ וטיפול בשיטה הקוגנטיבית התנהגותית 2 אוכלוסיות סיכון ושיקום בתעסוקה 2 2 קורסי העשרה ובחירה מתוך האשכולות** 4 סמינר מחקר \ תיזה ועבודת גמר V 12 נ"ז סהכ שנה ב 28 נ"ז סהכ התכנית 60 נ"ז * בשנה ב' על הסטודנט לבחור בין שיטות מחקר כמותניות לשיטות מחקר איכותניות. ** הסטודנטים יבחרו בשני קורסים מתוך האשכולות: קורס אחד מאשכול טיפולי וקורס אחד מאשכול עיוני- מחקרי. קורסים אלה משותפים לכלל המגמות לתואר השני בפסיכולוגיה.

23 תקנות הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר "מוסמך". .1 מהלך הלימודים ומשכם: 1.1 תכנית הלימודים לתואר "מוסמך" בפסיכולוגיה ערוכה במתכונת של שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים). 1.2 על סטודנט שנה א' וסטודנט שנה ב' להירשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א' וכקורסי שנה ב' של התוכנית, בהתאמה. 1.3 סטודנט חייב לסיים את כל חובות השמיעה לתואר, כולל פרקטיקום, בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 1.1 ולהגיש את התזה או עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית - הספר. 1.4 סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות השמיעה בתוך שנתיים אקדמיות בשל כישלון בקורס/ים או עקב הפסקת לימודים , י היה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד. סטודנט כאמור יהיה חייב להגיש את עבודת הגמר/עבודת התזה בפרק הזמן שייקבע ע"י רשויות בית - הספר. .2 הפסקת לימודים מטעמים אקדמיים: 2.1 כישלונות: 2.1.1 סטודנט שייכשל בקור ס יהיה רשאי לתקן כישלונו בקורס ה אמור פעם אחת בלבד, ע"י הרשמה, לימוד מחדש של אותו קורס ומילוי כל חובות הקורס בהצלחה. על הסטודנט להירשם לקורס במועד הקרוב ביותר שבו הוא מתקיים. יתקיים בקורס מועד בחי נה נוסף, יהיה רשאי סטודנט שנכשל בקורס, להבחן במועד הנוסף על מנת לה שיג בו ציון חיובי. סטודנט יהיה רשאי לבחור בין עמידה בבחינה במועד הנוסף לבין הרשמה מחדש לקורס ומילוי כל החובות בו. סטודנט שנכשל בקורס, נרשם אליו מחדש ונכשל שנית בו, לא יהיה זכאי להבחן במועד נוסף שלאחר כישלונו השני. 2.1.2 סטודנט שיצבור במהלך לימודיו יותר משלושה כישלונות בקורסים שונים, יופסקו לימודיו. 2.2 אי השלמת פרקטיקום בהצלחה: ( 4.5.2023 ) סיום פרקטיקום בהצל ח ה מהווה תנאי להמשך הלימודים בתוכנית. סטודנט/ית שמקום הפרקטיקום דיווח ב"טופס ההערכה" כי לא עמד/ה בהצלחה בדרישות הפרקטיקום, תוקם ועדה שתידון בעניינו/ה. הוועדה תורכב מדקן/ית בית הספר, ראש/ת המגמה בה התלמיד/ה לומד/ת, מנחה הקורס "הדרכה בפרקטיקום" בו משתתף/ת הסטודנט/ית וחבר/ת סגל אקדמי בכיר/ה בעל/ת הכשרה טיפולית מביה"ס למדעי ההתנהגות שאינו/ה נמנה/ת עם סגל המגמ ה בה לומד/ת הסטודנט/ית.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==