ידיעון מנהל עסקים תשפג

1 ידיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 בית הספר לניהול וכלכלה תכנית לימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים ללא תזה ( M.B.A ) דקן ביה"ס : פרופ' יואב גנזך ראשת התכנית: פרופ' חנה מדלר -לירז

2 תוכן עניינים תכנית לימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים ללא תזה( M.B.A ) ................................ ............ 3 מטרת התכנית ................................ ................................ ................................ .......... 3 מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ .............................. 3 פירוט מבנה תכנית הלימודים ................................ ................................ ..................... 5 קורסי בחירה ................................ ................................ ................................ ............ 6 א. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות ................................ ................................ ................................ .......................... 6 מטרת ההתמחות ................................ ................................ ................................ 7 ...... קורסי חובה בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות ................................ ...................... 7 ב. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות במימון .......................... 8 מטרת ההתמחות ................................ ................................ ................................ 8 ...... קורסי חובה בהתמח ות במימון ................................ ................................ ................... 8 קורסי בחירה בהתמחות במימון ................................ ................................ ................. 8 ג. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות בניהול השיווק .................. 9 מטרת ההתמחות ................................ ................................ ................................ 9 ...... קורסי חובה בהתמחות ניהול השיווק ................................ ................................ .......... 9 קורסי בחירה בהתמחות ניהול השיווק ................................ ................................ ........ 9 ד. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות בניהול אימפקט ............ 10 מטרת ההתמחות ................................ ................................ ................................ 10 .... קורסי חובה בהתמחות ניהול אימפקט ................................ ................................ ....... 10 ה. תקנות התכנית לתואר שני במנהל עסקים ................................ ............................... 12

3 בית הספר לניהול וכלכלה תכנית לימודים לתואר מוסמך במנהל עסקים ללא תזה( M.B.A ) דקן ביה"ס: פרופ' יואב גנזך ראשת התכנית: פרופ' חנה מדלר -לירז מטרת התכנית תכנית הלימודים המקיפה והיסודית מעניקה לסטודנטים הכנה אקדמית רחבה בסביבת לימודים קואופרטיבית המעודדת יוזמה, שיתוף ומצוינות. שכבת הניהול בארץ, כמו במדינות רבות בעולם, מתבססת על קהילת מנהלים בעל ת תואר אקדמי, ראשון לפחות, בתחומים שונים. אולם היום תואר ראשון אינו מספיק בכדי להצליח בעולם ותואר שני הפך לכמעט הכרחי להשגת תעסוקה הולמת. תוכנית ה- M.B.A מקנה למועמדים ראויים את הכלים הדרושים לתפקידי ניהול בכירים. הידע שהמוסמכים רוכשים במהלך הלימודים מאפשר להם לעסוק בתפקידים ניהוליים בכירים ומורכבים, בכל ארגון ובכל תחום בו ישתלבו והוא יעזור להם להפיק את המיטב עבור המשתתפים הרלוונטיים בשוק כגון : בעלי עניין, בעלי המניות, העובדים והלקוחות. כדי להשיא את יכולותיהם הניהוליות מתמקדת התוכנית בהקניית ידע מעשי ובפיתו ח המיומנויות הדרושות, כגון: שיפור היכולת לנתח ולתכנן מערכות ארגוניות, פיתוח היכולת לקבל החלטות נכונות ולפתור בעיות, הקניית ידע ב ניהול פרוייקטים, יכולת להבין דו"חות כספיים, יכולת לנהל את המשאב האנושי ועוד . יתרה מזאת, במוסדות פיננסיים ומוסדות ציבוריים השכר ת לוי בדרגה המורכבת מוותק וגם מהשכלה. מוסדות אלה מודעים לתכונות ולידע שבוגרי התוכנית מביאים ולכן בעלי תואר שני במוסדות כאלה נהנים משכר גבוה יותר מאלו שאינם בעלי תואר שני. במגזר העסקי, בעיקר ארגונים גלובליים, מבינים את היתרונות של בוגרי התואר השני ובהתאם מוע מדים בעלי תואר זה מקבלים עדיפות על מועמדים ללא תואר שני. במהלך הלימודים יקבלו הסטודנטים השכלה נרחבת ושיטתית בתחומי ניהול שונים וכן, יוכלו להתמקצע בתחומיו העיקריים של עולם העסקים והניהול בכלל. במסגרת לימודי התואר השני ניתן להתמחות באחד מארבעת התחומים, כא שר ביטוי ללימודי ההתמחות יינתן בגיליון הציונים של המוסמך: 1 . התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות 2 . התמחות במימון 3 . התמחות בניהול השיווק 4 . התמחות בניהול אימפקט מבנה תכנית הלימודים תכנית הלימודים מורכבת משש קבוצות של קורסים: קבוצה א' – כלי ניהול משותפים (קורסי חובה) קבוצה זו מכילה קורסים מדיסציפלינות שונות, המשמשים לניהול עסקים ב ארגונים שונים: 1 . התנהגות ארגונית למנהל עסקים 2 . כלכלה למנהל עסקים 3 . סטטיסטיקה למנהל עסקים קבוצה ב' – היבטים ניהוליים (קורסי חובה)

4 קבוצה זו מכילה קורסים מתחום הניהול ה משותפים לכ לל תחומי הניהול: 1 . יסודות החשבונאות 2 . הכר ה וניתוח דוחות כספיים 3 . אחר יות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגי ה 4 . עקרונות היזמות העסקית קבוצה ג' – פונקציות ניהוליות (קורסי חובה) קבוצה זו מכילה קורסים המתמקדים ביסודות מקצוע הניהול. הם ממוקדים בכלים יותר מן הקורסים שהוזכרו עד כה, ומומלץ לכל מנהל להבין את עקרונותיהם: 1 . דיני עסקים 2 . ניהול המימון 3 . ניהול השיווק 4 . ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי קבוצה ד' – כלי ניהול מתקדמים והבנת הסביבה (קורסי בחירה) בקורסים אלה נלמדים נושאים מתקדמים , אשר תורמים להבנתו של המנהל את סביבת הפעילות הארגונית ואת תהליכיה. יש לבחור קורס אחד מבין הבאים או אחד מקורסי הבחירה בהתמחויות השונות : 1 . ניהול פרויקטים 2 . משחקי עסקים 3 . קורס דירקטורים 4 . מיומנויות אימון ו ניהול 5 . Pitch with Storytelling קבוצה ה' – לימודי התמחות 1 . התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות 2 . התמחות במימון 3 . התמחות בניהול השיווק 4 . התמחות בניהול אימפקט להתמחויות הבאות ישנן דרישות קדם אותן יש למלא טרם התחלת לימודי ההתמחות . להלן דרישות הקדם: * התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות על התלמיד ל השלים בציון 75 לפחות את הקורס " אסטרטגיה עסקית " (מקבוצה ב')  התמחות במימון על התלמיד ל השלים בציון 70 לפחות את הקורס "ניהול המימון" ( מקבוצה ג') ולהשלים בציון "עובר" ( 60 לפחות) את הקורס "יסודות החשבונאות " (מקבוצה ב' )  התמחות ב ניהול השיווק על התלמיד ל השלים בציון 70 לפחות את הקורס "ניהול השיווק" ( מ קבוצה ג') פירוט ההתמחויות יוצג בהמשך. קבוצה ו' – עבודת גמר חובה (פרויקט גמר מעשי משלב)

5 פרויקט הגמר מהווה מרכיב חשוב בתוכנית הלימודים ומבוסס במידה רבה על כלל הידע אשר נרכש על- ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם. הפרויקט יעסוק ב מתן הצעות לפתרון בעיה ניהולית אמיתית וכולל את הגדרת הבעיה, ניתוח אסטרטגי , הצגת חלופות והצעת פתרונות, כמו גם התייחסות להשלכות האסטרטגיות של הבעיה והפתרון המוצע לתחומים השונים של הארגון. הסטודנטים יתבקשו לעשות שימוש בכלים המקצועיים אשר נלמדו לכל אורך הלימודים ובמיוחד בקורסי ההתמחות ויגבשו המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה. לפרוייקט הגמר שני מלווים: מנהל אקדמי מטעם התוכנית ומנהל מקצו עי, מטעם הארגון. פירוט מבנה תכנית הלימודים היקף לימודי התוכנית הינו . 54 נ"ז שנה סה"כ נקודות זכות קורסי חובה קורסי בחירה התמחות קורסי חובה התמחות קורסי בחירה פרויקט גמר מעשי כלי ניהול משותפים היבטים ניהוליים פונקציות ניהוליות כלי ניהול מתקדמים והבנת הסביבה לימודי התמחות עבודת גמר חובה שנה א' 26 9 7 8 2 שנה ב' 28 5 2 13 4 4 סה"כ 54 9 12 10 2 13 4 4 קורסי חובה: שנה א' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים סטטיסטיקה למנע"ס 3 יסודות החשבונאות 2 כלכלה למנע"ס 3 ניהול השיווק 3 סמסטר ב' ניהול המימון 3 יסודות החשבונאות כלכלה למנע"ס סטטיסטיקה למנע"ס הכרת דוחות כספיים 3 יסודות החשבונאות דיני עסקים 2 התנהגות ארגונית למנע"ס 3 אסטרטגיה עסקית 2 סה"כ 24 שנה ב'

6 סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים עקרונות היזמות העסקית 3 ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי 2 התנהגות ארגונית למנע"ס פרויקט גמר 4 ניהול המימון, ניהול השיווק, אסטרטגיה עסקית סמסטר ב' אחריות תאגידי ת : בין אתיקה לאסטרטגיה 2 התנהגות ארגונית למנע"ס פרויקט גמר - המשך ניהול המימון, ניהול השיווק, אסטרטגיה עסקית סה"כ 11 הקורסים "ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי" ו" אחריות תאגידית: בין אתיקה לאסטרטגיה " ינתנו במקביל בסמסטר א' ובסמסטר ב'. סטודנטים יוכלו לבחור מתי לעשות כל אחד מהם. קורסי בחירה י ש לבחור קורס אחד בהיקף של 2 נ"ז מתוך הרשימה הבאה או קורס בחירה מהתמחות : שנה א' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים קורס דירקטורים 2 מיומנויות אימון וניהול 2 ניהול פרויקטים 2 משחקי עסקים 2 סמסטר ב' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים Pitch with storytelling 2 * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה ו הבחירה א. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות באסטרטגיה, יזמות וחדשנות ראש ההתמחות: ד"ר רחל כאליפא

7 מטרת ההתמחות "אם לא תדעי לאן את רוצה להגיע, אין זה משנה לאיזה כיוון תלכי" במשפט קצר וממוקד מסכם החתול לאליסה בארץ הפלאות את הדילמה של בחירת מסלול וכיוון התקדמות, ובכך גם משקף למנהלים את החשיבות של התכנון האסטרטגי של כל ארגון. תכנון אסטרטגי כבר מזמן אינו נחלתם הבלעדית ש ל חברות הייעוץ כמו מקנזי ואחרות, והוא מוטמע בתהליכים של מרבית הארגונים, אם בצורת מחלקות אסטרטגיה ואם בצורת צוות תכנון המובל ע"י ההנהלה הבכירה בארגון. מסלול האסטרטגיה בתוכנית ה - MBA מיועד לתת למנהלים בארגונים את הכלים לביצוע ניתוח ותכנון אסטרטגי בתנאי השו ק העדכניים. דרישת הקדם ללימוד ב התמחות באסטרטגיה, חדשנות ויזמות הינה קבלת ציון 75 לפחות בקורס " אסטרטגיה עסקית " (מקבוצה ב'). קורסי חובה בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות שנה ב' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים ניהול מיזוגים ורכישות 3 אסטרטגיה עסקית סמינר שנתי חובה 4 אסטרטגיה עסקית סמסטר ב' חדשנות ויזמות 3 אסטרטגיה עסקית אסטרטגיה של פעילות גלובלית 3 אסטרטגיה עסקית המשך סמינר שנתי חובה באסטרטגיה, יזמות וחדשנות אסטרטגיה עסקית סה"כ 13 קורסי בחירה בהתמחות אסטרטגיה, יזמות וחדשנות י ש לבחור 2 קורסים בהיקף של 4 נ"ז מתוך הרשימה הבאה: שנה ב' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים Data Science למנהלים 2 טרנספורמציה עסקית דיגיטלית 2 סמסטר ב' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים אסטרטגיות מימון חברתיות 2 * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה והבחירה בהתמחות.

8 ב. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות במימון ראש ההתמחות: פרופ' יצחק ונציה מטרת ההתמחות ההתמחות במימון מקנה ידע נרחב של שוק ההון, מימון הפירמה, השקעות, הערכת שווי חברות, אופציות וחוזים עתידיים, ניהול סיכונים, מימון התנהגותי ומימון בינלאומי, עם הדגשת הקשר בין העולם האקדמי והעסקי. הלימודים בהתמחות זו מקנים לסטודנטים את הידע הדרוש לתפקידי ניהול פיננסי בחברת עסקיות ולתפקידים מקצועיים במגוון חברות ומוסדות פיננסיים ומפתחת אצל הסטודנטים יכולות אסטרטגיות פיננסיות ויכולות לשיפור ההחלטות המימוניות והפיכתן למקצועיות מהירות ומושכלת יותר. ההתמחות מכשירה את הסטודנטים לתפקידי ניהול פיננסי, ניהול השקעות, חשב ות, במגוון חברות ומוסדות עסקיים, בממשלה ובמוסדות הפיקוח וכן לתפקידי ייעוץ בכל תחומי המימון. הסטודנטים בהתמחות זו, גם אם אינם עובדים בתחום הפיננסי, יכולים להנות מהידע הרב שיקבלו שיוביל אותם לניהול נכון ומושכל יותר של כל האספקטים הכספיים בחיי היום- יום שלהם : תיקי השקעות, ההלוואות, המשכנתאות, החסכונות, הפנסיה והביטוח. דרישת הקדם ללימוד ב התמחות במימון הינה קבלת ציון 70 לפחות בקורס "ניהול המימון" (מקבוצה ג') וקבלת ציון "עובר" ( 60 לפחות) בקורס "יסודות החשבונאות (מקבוצה ב' .) קורסי חובה בהתמחות במימון שנה ב' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים ניהול פיננסי 3 ניהול המימון סמינר שנתי חובה במימון 4 ניהול המימון סמסטר ב' תורת ההשקעות וניתוח ניירות ערך 3 ניהול המימון הערכת שווי חברות 3 ניהול המימון המשך סמינר שנתי חובה במימון ניהול המימון סה"כ 13 קורסי בחירה בהתמחות במימון י ש לבחור 2 קורסים בהיקף של 4 נ"ז מתוך הרשימה הבאה: שנה ב' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים

9 ניהול סיכונים: בנקאות וביטוח 2 ניהול המימון פינטק 2 סמסטר ב' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים מימון התנהגותי 2 ניהול המימון * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה ו הבחירה בהתמחות . ג. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות בניהול השיווק ראש ההתמחות: פרופ' חנה מדלר -לירז מטרת ההתמחות בשנים האחרונות מתחרים ארגונים רבים על תשומת ליבו של הלקוח הפוטנציאלי. תחרות זו הפכה את תחום השיווק לחשוב ו ל מרכזי בחייו של כל מנהל, הן בארגונים הפועלים בסביבה לוקאלית והן בארגונים הפועלים בסביבה בינלאומית. ההתמחות מעשירה ב ידע נרחב בעולמות התוכן של השיווק הדיגיטלי, ניהול הפרסום, יצירתיות בקבלת החלטות שיווקיות, התנהגות צרכנים ועוד . ההתמחות מכשירה את הלומד למגוון ת פקידי ניהול בתחומי השיווק השונים וביניהם ניהול מוצר, שיווק דיגיטלי, ניהול שיווק, מחקר שווקים ועוד. דרישת הקדם ללימוד ב התמחות ב ניהול השיווק הינה קבלת ציון 70 לפחות בקורס "ניהול השיווק" (מקבוצה ג') ק ורסי חובה בהתמחות ניהול השיווק שנה ב' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים אסטרטגיה שיווקית 3 ניהול השיווק סמינר שנתי חובה בניהול השיווק 4 ניהול השיווק סמסטר ב' מודלים של התנהגות צרכנים 3 ניהול השיווק שיווק בעידן הדיגיטלי 3 ניהול השיווק המשך סמינר שנתי חובה בניהול השיווק ניהול השיווק סה"כ 13 קורסי בחירה בהתמחות ניהול השיווק י ש לבחור 2 קורסים בהיקף של 4 נ"ז מתוך הרשימה הבאה: שנה ב' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים

10 שיווק שירותים 2 ניהול השיווק ניהול חווית לקוח 2 ניהול השיווק סמסטר ב' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים ניהול הפרסום 2 ניהול השיווק * ייתכנו שינויים/התאמות בהיצע קורסי החובה ו הבחירה בהתמחות . ד. תכנית לתואר "מוסמך" במנהל עסקים M.B.A. עם התמחות בניהול אימפקט ראש ההתמחות: ד"ר חיים אמסל מטרת ההתמחות התמחות זו מציעה הזדמנות לסטודנטים שרוצים להוביל אנשים, פרויקטים, סטארט - אפים וארגונים עסקיים להתמודדות עם האתגרים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים הדוחקים ביותר בעולם כיום. חברות עוברות שינויים מהותיים כתוצאה מה - Singularity שהטכנולוגיה מציבה. הסב יבה הניהולית מאופיינת יותר ויותר על ידי ה - VUCA (נדיפות, אי - ודאות, מורכבות ודו ערכיות). כמו כן, הולך וגדל הצורך בחשיבה כלכלית אחרת, חשיבה שדואגת במקביל לשורה תחתונה משולשת: People + Planet + Profit . כיום יותר ויותר אנשים מעוניינים להתמודד עם האתגרים הגדולים של החברה ושל כדור הארץ. כל זה דורש ניהול, חשיבה אחרת וכלים ניהוליים חדשים. ההתמחות בניהול אימפקט מיועדת לאותם אנשים שמעוניינים לקבל כלים לניהול אתגרים בסביבה חדשה זו, הקורמת עור וגידים מול עינינו. בוגרי התוכנית יקבלו כלים לאתר הזדמנויות ומשברים, לנסח תוכנית עבודה מוכוונת אימפקט, להוביל קבלת התוכנית ויישומה ולהפיק לקחים לקראת האתגר הבא. בתוכנית ילמדו הגישות ה"קלאסיות" של מנהל עסקים, לצד החשיבה הביקורתית בניהול וכלכלה שמתפתחת כעת. סטודנטים ילמ דו כלים כדוגמת כלכלה התנהגותית, כלכלה משתפת, בינה מלאכותית, מטבעות קריפטו (בלוקצ'יין) ומטבעות משלימים, ניהול חדשנות, ניהול בר קיימא של הסביבה וכיצד לפתח את ההון הפסיכולוגי העצמי של צוותי העבודה שלהם ושל הארגון בו הם פועלים. * פתיחת התמחות זו מותנית במינימו ם נרשמים קורסי חובה בהתמחות ניהול אימפקט שנה ב' סמסטר א' שם הקורס מס' נ"ז דרישות קדם ציון עובר לימוד מקדים ניהול השקעות אימפקט 2 שורה תחתונה משולשת 3

11 סמינר Re:Think Management ניהול סינגולריות 4 סמסטר ב' המשך סמינר Re:Think Management ניהול סינגולריות פיתוח הון פסיכולוגי 2 כלכלה פוליטית 2 ניהול AI 2 ניהול קיימות והסביבה 2 סה"כ 17

12 ה. תקנות התכנית לתואר שני במ נ הל עסקים הערה: תקנות אלה באות בנוסף לאמור בתקנון הלימודים לתואר מוסמך של המכללה . .1 בחינות, שיפור ציון והפסקת לימודים בעקבות כישלונות 1.1 סטודנט שקיבל בקורס ציון נכשל ( הנמוך מ- )60 יהיה רשאי לתקן כישלונו פעם אחת בלבד וזאת ע ל יד י רישום לקורס, במועד הראשון שבו הוא מוצע, לימוד הקורס מחדש ומילוי כל החובות בו או ע ל יד י עמידה בבחינת המועד הנוסף, אם יתקיים כזה. 1.2 סטודנט שייכשל פעמיים באותו קורס חובה , יופסקו לימודיו. 1.3 תלמיד הנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס אחר, לא יורשה להשתתף בקורס הדורש את הדרישה. .2 מהלך הלימודים ומשכם 2.1 תכנית הלימודים לתואר "מוסמך במנהל עסקים " ערוכה במתכונת של שנתיים אקדמיות ( ארבעה סמסטרים ( . 2.2 על סטודנט ים ב שנה א' ושנה ב' להירשם לכל הקורסים המוגדרים בידיעון כקורסי שנה א' וכקורסי שנה ב' של התוכנית , בהתאמה . 2.3 סטודנט חייב לסיים את כל חובותיו לתואר, כולל פרויקט גמר מעשי בתוך פרק הזמן האמור בסעיף 2.1 ולהגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע על ידי רשויות בית - הספר . 2.4 סטודנט שייבצר ממנו לסיים בהצלחה את כל חובות התואר בתוך שנתיים אקדמיות בשל כישלון בקורס / ים או עקב הפסקת לימודים יהיה רשאי לסיימן עד לתום השנה האקדמית השלישית בלבד . כאמור, סטודנט יהיה חייב להגיש את עבודת הגמר בפרק הזמן שייקבע על ידי רשויות בית הספר . .3 הכרה בלימודים קודמים (פטורים) 3.1 סטודנט המתחיל ללמוד במכללה לאחר שלמד במוסד אקדמי מוכר או המחדש לימודיו במכללה חייב עקרונית לעמוד במלוא תכנית הלימודים . עם זאת, רשאי הסטודנט להגיש בקשה לפטור מקורס / ים על בסיס קורס שקול ) בהיקף, בתכנים ובדרישות) שלמד כסטודנט מן המניין במסגרת לימודים לתואר ראשון/שני במוסד אקדמי מוכר. מוסד אקדמי מוכר הוא אוניברסיטה או מכללה המקיימת לימודים לתואר בהיתר המועצה להשכלה גבוהה . הגורם המוסמך להכיר בקורסים הוא ראש התוכני ת. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס " הכרה בקורסי ם". הטופס ניתן להורדה באתר בקישור : סטודנטים >– טפסים להורדה >- 'בקשה להכרה בקורסים' . עם הבקשה יש להמציא גיליון ציונים רשמי המתעד את מלוא לימודיו הקודמים של הסטודנט ואת פרשיית הלימודים (סילבוס) של הקורס המהווה בסיס לבקשת הפטור. על הסטודנט להגיש את טופס הבקשה לכל המאוחר שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו נלמד הקורס נשוא הבקשה . (ראו סעיף 5.7 בהמשך) 3.2 3.3 ניתן להגיש בקשה ל פטור מקורסים בהם הסטודנט קיבל ציון "עובר" ( 60 לפחות או יותר ) במוסד שבו למד.

13 3.4 מכסת הלימודים לתואר "מוסמך במנהל עסקים" הינה 54 נקודות זכות. ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודים קודמים עד שלושה קורסים (בהיקף של עד ) 9 נ"ז ללא צורך בהשלמת קורסים חלופיים. כל נ"ז פטור מעבר ל 9 נ"ז, יידרש בהשלמה ע"י לקיחת קורסים אחרים מתוכנית הלימודים. ניתן לקבל פטור מקורסי חובה בלבד. 3.5 לתשומת ליבכם, בהתאם לתקנות שכר הלימוד הנהוגות במוסדות להשכלה גבוהה, מינימום שכר לימוד המצטבר לתואר שני הינו 200% שכר לימוד. פטור אקדמי שניתן על סמך לימודים לתואר ראשון אינו פוטר מתשלום מלוא שכר הלימוד לתואר. המכללה מאפשרת לכם לקחת קורסים חלופיים מתוך תכנית הלימודים לתואר שני במנע"ס (קורסי בחירה נוספים) בהיקף הפטורים שניתנו לך. אם תבחר לא לנצל זכות זו ו/או לא תצבור את מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר, תחויב ביתרה שתחושב לפי תעריף שכר הלימוד בשנה האחרונה בה תלמד, בעת ב קשתך לקבלת אישור זכאות לתואר. אנו ממליצים לעיין בתקנות שכ"ל המפורסמות באתר האינטרנט של המכללה. שימו לב- פטור שהתקבל, לא ניתן לבטל. 3.6 ההכרה בקורסים תקפה רק לאחר אישור ראש מנהל בית הספר. ציוני מוסדות אחרים ששימשו בסיס למתן פטור לא ישוקללו בציון הגמר. 3.7 באחריות הסטודנטים המעוניינים לבקש פטורים מקורסים בתוכנית, להגיש בקשה לפטור לכל המאוחר עד שבועיים לפני תחילת הסמסטר בו נלמד הקורס נשוא הבקשה יחד עם זאת, המכללה שומרת לעצמה את הזכות ל העניק ל סטודנטים פטורים , על סמך לימודיהם הקודמים, גם אם הסטודנט לא הגיש בקשה רשמית. 3.8 במסגרת החובות האקדמיים לתואר לא ניתן ללמוד קורס ממנו אושר פטור. יודגש, כי למעט מקרים חריגים, לא ניתן לקבל פטורים מהקורסים: קורסים ב התמחות, קורסי בחירה כלליים ופרויקט גמר על סמך לימודי תואר ראשון . .4 ועדת פניות סטודנטים סטודנטים/ות יוכלו לפנות לוועדת פניות סטודנטים באמצעות מייל לרכזת האקדמית של התוכנית. להלן פירוט על תפקידי הוועדה וחבריה. תפקידי הוועדה : 1 . דיון ב בקשות מיוחדות של סטודנטים . 2 . מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בתכנית. 3 . ייזום עדכונים לתכנית (הוספת מסלולי התמחות שונים, עדכון קורסי החובה והבחירה .) חברי הוועדה : יו"ר הועדה לפניות סטודנטים – פרופ' חנה מדלר לירז ראש מינהל בית הספר – גב' עמית פיטל רכזת אקדמית - גב' ליאת רומן

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==