מידע כללי ולוח שנת הלימודים תשפ_ג

ידיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 מידע כללי ולוח שנה"ל תשפ" ג

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 2 מתוך 14 תוכן עניינים .1 מידע כללי ................................ ................................ ................................ ............ 3 .2 לוח שנת הלי מודים תשפ"ג ( 2022-2023 ) ................................ .............................. 4 .3 לוח שנת הלימודים תשפ"ג בתכנית לתואר בוגר בסיעוד מבח"ר .......................... 6 .4 ימי מנוחה וימי צום דתיים תשפ"ג 2022-2023 ................................ .................... 7 5. MyMta - מערך השירות לסטודנט.ית ................................ ................................ 8 . .6 הודעות לסטודנטים.ות ................................ ................................ ........................ 8 .7 טי פול בסטודנטים ................................ ................................ ............................... 8 .8 יחידת המחשוב ................................ ................................ ................................ 9 .... .9 הספרייה ................................ ................................ ................................ ............ 10 10. דיקנט הסטודנטים ................................ ................................ .............................. 9 .11 נציב קבילות הסטודנטים ................................ ................................ .................. 10 .12 שכר לימוד והסדרי מימון ................................ ................................ .................. 11 13. ז כאות ל 2- נ"ז בגין פעילות חברתית, מילואים או ספורטאי מצטיין .................. 11 .14 המרכז לקשרי אקדמיה קהילה ................................ ................................ .......... 11 .15 מניעת הטרדה מינית ................................ ................................ .......................... 12 .16 קניין רוחני בעבודות סטודנטים ................................ ................................ ......... 14 .17 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ................................ ................................ ...... 12

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 3 מתוך 14 1 . מידע כללי י דיעון זה מכיל א ת ע יקרי המי דע הדרוש ל סטודנטים.ות בנושאי תכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה. יש לקרוא הי טב את הי דיעון ו לעקוב באופן שו טף אחר ההודעות הנשלחות באמצעות המידע- נט וכן ב אתר האינטרנט של המכללה. ה מכללה שומרת לעצ מ ה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניו ת הלימודים המתפ רסמי ם בי דיעון זה, בל י למסור ע ל כ ך הודעו ת אישיות. לש ימוש הסטודנטים .ות עומדת "תחנת מידע לסטודנט במידע - נט" המספקת מ ידע שוטף ומעודכן על ת אריכי בחינות, ציוני קורסים, ביטולי שיעורים, שיעורי השלמה וכיו"ב. כמו כן ניתן לקבל אישורים הנוגעים למצב הלימו דים. מערכת השעות המופיעה באתר האינטרנט של המכללה מתעדכנת באופן שוטף, והיא כוללת מידע על מועדי הקורסים, מועדי הבחינות, וכן את תקצירי הקורסים.

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 4 מתוך 14 2 . לוח שנת הלימודים תשפ" ג ( )2022-2023 סמסטר א' יום א', כ"ח בתשרי 23.10.2022 היום הראשון לסמסטר א' יום ג', ז' בחש ון 1.11.2022 יום בחירות יום א', א' בטבת 25.12.2022 חופשת חג המולד יום ב', א' בשבט 23.1.2023 אין לימודים יום ג' , ב' בשבט 24.1.2023 היום האחרון לסמסטר א' יום ד', ג' בשבט- י ום ב', ו' באדר -27.2.2023 25.1.2023 חופשת הסמסטר (תקופת בחינות) יתקיימו בחינות ג ם מעבר לתאריכים המצוינים סמסטר ב' יום ג', ז' באדר 28.02.2023 היום הראשון לסמסטר ב' יום ג', י" ד באדר 7.3.2023 חופשת פורים יום א', י"א בניסן - י ום ד', כ"א בניסן 12.4.2023 2- חופשת פסח יום א', י"א בניסן 2.4.2023 יום השלמה ללומדים ביום שלישי לפני יציאה לחופשת פסח יום ב', כ"ו בניסן 17.4.2023 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הלימודים יופסקו בשעה 18:00 יום ב', ג' באייר 24.4.2023 ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל הלימודים יופסקו בשעה 18:00 יום ג', ד' באייר 25.4.2023 יום הזיכרון לחללי צה"ל (לא מתקיימים לימודי ם ובחינות) יום ד', ה' באייר 26.4.2023 חופשת יום העצמאות יפורסם בהמשך יום הסטודנט * יום ה', ה' בסיון -י ום ו', ו' בסיון 26.5.2023 25- חופשת שבועות יום ד', כ"ה בסיון 14.6.2023 היום האחרון לסמסטר ב' יום ה', כ"ו בסיון – יום ד' כ"ג בתמוז -12.7.2023 15.6.2023 חופשת הסמסטר (תקופת בחינות) יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים יום ו', י"א בתמוז 30.06.2023 חופשת עיד אל אדחה ( לא יתקיימו לימודים ובחינות)

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 5 מתוך 14 יום ראשון, ז' בחשון 22.10.2023 היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ" ד * ביום הסטודנט הלימ ודים יופסקו בשעה 14:00 למעט תכנית מעוף לתואר בוגר במדעי המחשב, תכנית הסבה לתואר בוגר בסיעוד ותכניות התואר השני במנהל עסקים ולימודי משפחה שבהם הלימודים יתקיימו כרגיל. סמסטר קיץ יום ה', כ"ד בתמוז 13.7.2023 היום הראשון לסמסטר קיץ יום ה', ט' באב 27.7.2023 צום תשעה באב לא יתקיימו לימודים ובחינות)) יום ה', כ"ח באלול 14.9.2023 היום האחרון לסמסטר הקיץ יום ו', כ"ט באלול -י ום א', ב' תשרי 17.9.2023 15- ראש השנה חופשת יום ג', ד' בתשרי 19.9.2023 תחילת תקופת הבחינות ימי זיכרון הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 .11.2022 6 טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 18.4.2023 טקס יום השוא ה הלימודים יופסקו בין השעות 9:45-10:30 24.4.2023 טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 6 מתוך 14 3 . לוח שנת הלימודים תשפ" ג בתכנית לתואר בוגר בסיעוד מבח"ר סמסטר א' יום ראשון, כ"ח תשרי , תש פ"ג, 23.10.22 יום שלישי, ז' בחשוון , תשפ "ג, 01.11.22 – אין לימודים יום השלמה .23- ,30.01 יום שני, ח' בשבט תחילת הלימודים: יום בחירות: מיום ראשון, כ"ד כסלו, ,18.12.22 עד יום ראשון, א' בטבת, 25.12.22 (כולל) חופשת חנוכה: יום שלישי, י' טבת, תשפ "ג, – 03.01.23 א ין לימודים צום עשרה בטבת: יום שלישי, ט' שבט, תשפ "ג, 31.01.23 . * שימו לב שב 30.01- יתקיימו לימודים לפי מערכת של יום שלישי סיום סמסטר א': החל מ- 1.2.2023 יו ם רביעי, י' בשבט יום שני, י"ג אדר , תשפ "ג, 06.03.23 אין לימודים ומבחנים מיום שלישי י"ד אדר, תשפ "ג, 07.03.23 עד יום רביעי ט"ו אדר, תשפ"ג , 08.03.23 *חופשת בחינות סמסטר א': תענית אסתר: חופשת פורים (ושושן פורים) : סמסטר ב' יום ראשון, י"ט באדר, 12.3.2023 תחילת הלימודים: מיום חמישי, ח ' ניסן, תשפ "ג, 30.03.23 , עד יום חמישי , כ"ב ניסן, תשפ "ג, 13.04.23 הלימוד ים יתחדשו ביום שישי , כ"ג ניסן, תשפ "ג 14.04.23 יום ראשון, ב' אייר , תשפ "ג, 23.04.23 חופשת פסח: לא יתקיימו לימודים: יום שני , כ"ו ניסן, תשפ" ג, 17.04.23 – לימודים עד השעה 18:00 יום השלמה - 20.4.23 , יום חמישי, כ"ט בנ יסן ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שני, ג ' אייר, תשפ" ג, - 24.04.23 לימודים עד השעה 18:00 יום השלמה ,11.5.23- יום חמישי, כ' באייר ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שלישי, ד ' אייר, תשפ "ג, - 25.04.23 אין לימודים יום השלמה – 4.7.2023 , יום שלישי , ט "ו בתמוז יום הזיכרון לחללי צה"ל : יום רביעי , ה ' אייר, תשפ "ג, - 26.04.23 אין לימודים יום השלמה – 5.7.2023 , יום רביעי , ט"ז בתמוז חופשת יום העצמאות: יום שני, י"ז אייר, תשפ" ג, 08.05.23 - אין לימודים יום השלמה – 3.7.2023 , יום שני , י"ד בתמוז ל"ג בעומר: מיום חמישי, ה' בסיוון, תשפ"ג, 25.05.23 , עד יום שישי ו' בסיוון , תשפ "ג, 3 26.05.2 יום ראשון, ח' סיוון , תשפ "ג, 28.05.23 חופשת חג השבועות : לא יתקיימו לימודים : יום רביעי, ט"ז בתמוז , 5.7.2023 סיום סמסטר ב': יום חמישי י"ז בת מוז, תשפ"ג, 06.07.23 יו ם חמישי ט' באב, תשפ"ג 27.07.23 צום י"ז בתמוז: צום ט' באב : מיום שישי י' באב, תשפ"ג , 28.07.23 , עד יום שישי , א' באלול, תשפ" ג, 18.08.23 חופשת בין הזמנים: יום ראשון , ל' תשרי , תשפ"ג, .10.23 15 פתיחת שנת הלימודים תשפ" ד:

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 7 מתוך 14 4 . ימי מנוחה וימי צום דתיים תשפ" ג 2022-2023 חגי המוסלמים והצ'רקסיי ם יום הולדת הנביא מוחמד יום אחד 8.10.2022 צום הרמד אן חודש לא ידוע מועד מדויק עיד אל פיטר - חג הפסקת הצום שלושה ימים 21-23.4.2022 עיד אל אדחא (חג הקורבן) ארבעה ימים 28-29.6.2023 מוחרם (ראש ה שנה ההיג'רית ) יום אחד 19.7.2023 הערה : היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים. חגי העדה הדרוזית חג הנביא שועייב ארבעה ימים 25.4.2023 עיד אל אדחה (חג הקורבן) ארבעה ימים 29.6.2023 עיד אל חאד'ר (חג הנביא אליהו) יום אחד 25.1.2023 מוחרם (ראש השנה ההיג'רית) יום אחד 19.7.2023 חגי העדות הנוצריות החג קתולים אורתודוכסים פרוטסטנטים חג המולד 25.12.2023 7.1.2023 19.1.2023 ראש השנה 1.1.2023 14.1.2023 14.1.2023 פסחא 9.4.2023 16.4.2023 16.4.2023 ימי צום ביהדות הערות: 1 . סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ" ל, למעט בתקופת צום הרמדאן. 2 . סטודנטים בני העדות הנ"ל שיעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה, זכאים למועד מיוחד כמפורט בתקנון "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד". 3 . יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על - פי הלבנה. צום י' בטבת 3.1.2023 תענית אסתר 6.3.2023 צום י"ז בתמוז 6.7.2023 צום ט' באב 27.7.2023 צום גדליה 18.9.2023 יום הכיפורים 25.9.2023

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 8 מתוך 14 5 . MyMta - מערך השירות לסטודנט .ית צוות MyMta עומד לרשותכם.ן וישמח לסייע בכל עניין הקשור ללימודיכם.ן . ניתן לפנות אלינו בנושאים מנהליים וביניהם: בקשות למועדי בחינה נוספים/מיוחדים, ייעוץ בנושא תכניות לימודים, בקשות לפטורים, חידוש והפסקת לימודים, מימוש זכויות הסטודנטים .ות , רישום לקורסים, עדכון פרטים אישיים, קורסי אנגלית ועוד. ניתן לפנות אלינו במגוון דרכים , לרבות באמצעות פתיחת פניה במערכת ה מידע-נט, ב אפליקציה של האקדמית ובטלפון .*6086 6 . הודעות לסטודנטים .ות א. הודעות בכל הנושאים הנוגעים ללימודי ם במכללה תישלחנה אך ורק לכתובת הדוא"ל המכללתית של הסטודנט.ית ( ___@mta.ac.il ) ו/או למידענט. ב. כל סטודנט .ית במכללה חייב .ת לעקוב אחר ההודעות שנשלחות לתיבת הדוא"ל המכללתית באופן יומיומי . ייתכנו עדכונים חשובים (כגון שינוי או ביטול שיעור) בהתראה קצרה. ג. דין דוא"ל שנשלח לתיבת הדוא"ל המכללתית של הסטו דנט.ית כדין מכתב רשום שנשלח לכתובת מגוריו. ד. מסמך במערכת מידע נט או בדוא"ל אשר הסטודנט קיבל הפניה אליו, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם במכתב, דינו כדין מכתב רשום שנשלח לכתובת מגוריו. ה. מידע שהועבר לסטודנט .ית באמצעות הדוא"ל ייחשב כאילו התקבל על -י דו תוך שלושה ימ ים מיום המשלוח. ו. שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (SMS) ניתן לסטודנטים .ות על ידי חברה חיצונית המקבלת מידע משרתי המכללה . השירות כולל משלוח הודעות על ציונים והודעות כלליות אחרות . השירות ניתן חינם לכל הסטודנטים הפעילים . 7 . טיפול ב סטודנטים א. MyMta - מערך השירות לסט ודנט ים.ות הינו הכת ובת הראשונה לכל פניה הנוגעת ללימודי הסטודנט .ית , כאמור לעיל . ב. מנהלות בתי הספר מטפל ות בקביעת מערכת השעות, במתן יעוץ מעמיק לגבי תכנית הלימודים , התנסויות, פרקטיקום וכן בפניות חריגות לוועדות הפועלות בבית הספר. גם פניות למנהלות נעשות באמצעות פת יחת פניה במידע -נט. ג. ראשי.ות תחומים ו תכניות - משמשים .ות כתובת לפניות בנושאים אקדמיים ש קשורים לתכנית הלימודים. ד. דקני.ות בתי הספר אחראים .ות על הפעילות האקדמית של בית הספר, תכניות הלימודים, ההתמחויות ומסלולי הלימוד השונים שבו. ה. דיקנט הסטודנטים - מטפל ב כל תחומי הרווחה של הסטודנטים.ות, לרבות התאמות בבחינות, מלגות, מעונות, ניהול קריירה, נגישות, שירות פסיכולוגי, צמצום נשירה ועוד.

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 9 מתוך 14 8 . דיקנט הסטודנטים דיקנט הסטודנטים הוא הגוף במוסד האקדמי שאמון על רווחת הסטודנטיות והסטודנטים ותפקידו להעניק את התמיכה והעזרה הנדרשים לכם במ ישור האישי, הכלכלי והחברתי על מנת שתוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל שלכם להצלחה בלימודים. לפרטים נוספים לחצו כאן . א. התאמות לימודיות דיקנט הסטודנטים מעניק סיוע ותמיכה לסטודנטים.ות המתמודדים.ות עם קשיים לימודיים, רגשיים או פסיכולוגים, הכל במטרה לתת לכולם.ן הזדמנות שווה להצליח ולהצטיין בלימודים. אנו פועלים במספר תחומים, לרבות: התאמות בבחינות - לסטודנטים.ו ת בעלי לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, בעיות תפקודיות ופסיכולוגיות, עולים.ות חדשים.ות, בוגרי.ות תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית וסטודנטיות בהריון. זכויות סטודנטים.ות - ס טודנטיות וסטודנטים המשרתים.ות במילואים, סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון, סטודנטי ות וסטודנטים לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת - כ ל אלו זכאים.ות למגוון הקלות במהלך לימודיהם.ן, למשל: היעדרות מלימודים, מועד בחינה מיוחד, דחייה במועדי עבודות וכו'. ב. נגישות קמפוס המכללה האקדמית עומד בכל התקנים והתנאים הנדרשים לקיום הנגשה למגוון האוכלוסיות הזקוקות לכך. שלל אמצעים פיסיים וטכנולוגיים הותקנו בכל רחבי הקמפוס על מנת להקל על הסט ודנטים.ות ולהנעים את שהותם.ן. ג. מלגות המכללה האקדמית פועלת במגוון רחב של דרכים על מנת לסייע ולתמוך בציבור הסטודנטיות והסטודנטים שלה. בין היתר, המכללה משקיעה בכל שנה משאבים רבים לצורך הענקת מלגות סיוע כלכלי, מלגות הצטיינות ועוד . נשמח לסייע בהכוונה וייעוץ בכל הקשור למלגות שמציעה המכללה האקדמית וכן מלגות מטעם גופים חיצוניים . ד. מעונות במרחק הליכה קצר משדרות ירושלים, שוק הפשפשים ונמל יפו, נמצא קמפוס המכללה האקדמית ובתחומ ו הוקמו מעונות הסטודנטים, על קרן הרחובות עזה וחבר הלאומים. הסטודנטיות ו הסטודנטים שמתגוררים .ות במעונות נהנים .ות ממתחם מגורים מודרני ובסטנדרט גבוה, שמספק את התנאים המושלמים לחיי חברה מהנים ואווירת לימודים פורה . ה. מרכז לניהול קריירה המרכז הוקם במטרה לשמש בית חם של ידע מקצועי ועזרה במימוש הפוטנציאל התעסוקתי של כל סטודנט .ית ובוגר.ת של המכללה האקדמית . המרכ ז מציע שירותי ניהול קריירה, ייעוץ אישי, הדרכות ייעודיות, כנסים מקצועיים ו שלל הזדמנויו ת ליצירת רישות עסקי ( נטוורקינג .) אנחנו כאן בשביל לסייע לכם.ן להשתלב בהצלחה בשוק העבודה התחרותי .

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 10 מתוך 14 9 . יחידת המחשוב הסטודנטים .ות של המכללה נהנים .ות ממספר שירותים הניתנים על ידי י חידת המחשוב של המכללה: שימוש במעבדות המחשבים בכל אחד מבניני הקמפוס, חשבון דוא"ל, תצוגת מחברות בחינה, אפליקציה סלולארית, שטח לאחסו ן קבצים, אירוח אתר אינטרנט אישי , גישה מרוחקת למאגרי המידע ולתוכנות שבמכללה ואתר אינטרנט המכיל מידע אישי לסטודנט. בנוסף, מריבתם של חומרי הלימוד המועברים בקורסים מצויים וניתנים לצפייה באתר האקדמית. הדרכה לגבי התקנה ותפעול של המערכות השונות ניתנת באופן שוטף על ידי צוות אנשי הסיסטם ומצויה גם באתר המכללה. הנחיות לסטודנטים .ות חדשים .ות בדבר אופן "העברת מיילים מדוא"ל המכללה לדוא"ל פרטי" כ מו גם אופן הפניה לצוות השירות והתמיכה המחשובי ניתן למצוא באתר המכללה באינטרנט, במסלול מרכז שירות >> מידע לסטודנט >> סטודנטים מרכז שירות ותמיכה מחשובי . 10 . הספרייה בקמפוס המכללה פועלות שתי ספריות המשרתות את כלל ה סטודנטים .ות ומספקות שירותי השאלה, יעץ ועיון. בבניין פומנטו – ס פריית בתי הספר למדעי ההתנהגות וממשל וחברה. בבניין ווסטון – ס פריית בתי הספר למדעי המחשב, ניהול -כ לכלה ומדעי הסיעוד. בכל ספרייה נמצאים חומרי לימוד ייחודים לתכנית הלימודים הבית ספרית. קטלוג הספריי ה נכלל ברשת הספריות האקדמיות בארץ – "אל"ף". הקטלוג זמין בגישה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה ומאפשר לבצע חיפושים ולהזמין ספרים. מתוך המכללה ובגישה מרחוק, ניתן לגשת למאגרי מידע אלקטרוניים המכילים אלפי כתבי עת בטקסט מלא והמתעדכנים באופן שוטף. בנוסף, ניתן למצוא בספרייה גישה למספר ספרים בפורמט אלקטרוני. הספרייה מכינה תדפיסים ומקראות לקורסים, מעלה רשימות קריאה עם סימוני מיקום הפריטים בספרייה לאתרי הקורסים ועוד. נוסף לאלפי ספרים, העוסקים בתחומי הלימוד והמחקר של בתי הספר השונים, קיים בספרייה אוסף מובחר של ספרות יפה להנאת הקוראים .ות. בספרייה צוות ספרנים וספרניות מקצועי ומיומן, שישמח לסייע בכל שאלה. הספרייה מקיימת הדרכות , גם באמצעות תוכנת zoom , לשימוש במשאבים השונים. מידע נוסף באתר הספרייה – לחץ/י כאן . לכל שאלה אנא פנו במייל : library@mta.ac.il . 11 . נציב קבילות הסטודנטים כל סטודנט .ית רשאי.ת להגיש קובלנה לנציבת קבילות סטודנטים - פרופ' מיכל פרנס, סגנית ה נשיא לעניינים אקדמיים . הקובלנה תפרט את המעשים/המחדלים עליהם

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 11 מתוך 14 מלין.ה הסטודנט.ית ואת הצעדים שנקט .ה לתיקון העוול הנטען עד להגשת הקובלנה. לקובלנה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים לעניין . הקובלנה תוגש לנציב ה באמצעות ע' דיק נית הסטודנטים , עו"ד זיו שקד ב כתובת דוא"ל: zivs@mta.ac.il . פרטים נוספים ל גבי אופן הגשת הקובלנה והטיפול בה מופיעים ב"תקנון נציב קבילות סטודנטים תש"ע". התקנון האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נהלי המכללה. 12 . שכר לימוד והסדרי מימון שכר הלימוד במכללה האקדמית תל -אביב- יפו נקבע על י די המועצה להשכלה גבוהה, והוא זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות. ב אתר המכללה מפורסמות תקנות שכר הלימוד והסבר על אופן חישוב שכר הלי מוד, אפשרויות ה סדרת שכר הלימוד ועוד . למידע בנושא שכר לימוד, לרבות: תקנות שכר לימוד, אפשרויות התשלום, הסדרי מימון לתשלום שכר הלימוד ועוד [ לחץ כאן .] 13 . זכאות ל 2- נ"ז בגין פעילות חברתית , מילואים או ספורטאי מצטיין סטודנט יהיה זכאי ל 2 - נ"ז פעם א חת במהלך לימודיו לתואר ראשון בעבור פעילות שהיא אחת מאלה: א. פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים, בגופים או ארגונים חברתיים, ללא כוונת רווח, ש נועדו לשיפור פני החברה ושאינם פוליטיים או מפלגתיים. האחראית על ההכרה בגופים כאמור היא מנהלת המרכז לקשרי אקדמיה - קהילה. ב. שירות מילואים פעיל של 14 ימים מתוכם 5 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר בשנה"ל (כמפורט ב" תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים .)" ג. ספורטאי מצטיין זכאי ל 2- נ"ז פעם אחת במהלך לימודיו לתואר ראשון בגין השתתפות בתחרות ספורט רשמית, ובלבד שהציג אישור על השתתפותו מטעם הגורם המוסמך בתחרות (כמפורט ב" תקנון זכויות ספורטאים מצטיינים .)" 2 נ"ז כאמור יופחתו ממכסת נ"ז של קורסי הבחירה בתכנית הלימודים בה לומד הסטודנט הזכאי. קביעת סוג קורס הבחירה בגינו ניתן לקבל הפחתת 2 נ"ז היא בסמכות דקו/ית ביה"ס. הענקת שתי נ"ז כאמור אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר בהתאם לתקנות שכר הלימוד. 14 . המרכז לקשרי אקדמיה קהילה המ רכז לקשרי אקדמיה קהילה הוא ה׳מגנט׳ של פעילות המכללה בקהילה ומעורבותה להנעת שינוי חברתי ומהווה את אחד משלושת עמודי התווך במודל הפעולה של המכללה: הוראה מעשית, מחקר יישומי, ועבודת שטח חברתית. בה בעת, המרכז פועל

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 12 מתוך 14 בכל שלושת התחומים, על מנת להטמיע את המעורבות הקה ילתית גם ללמידה האקדמית וגם למחקר ופיתוח. בתחום האקדמי : המרכז תורם לפיתוח קורסים התנסותיים, המספקים לסטודנטים הזדמנות חד - פעמית לזכות ב ניסיון מעשי ייחודי בתחום לימודיהם, תוך תרומה לקהילות שונות ובה בעת לספק צרכים אקוטיים אשר אין להם מענה ברמה הארצית או המקו מית. בתחום הקהילתי : המרכז אחראי לניהול, ריכוז ולתיאום תכניות ההתערבות החברתית אשר המכללה מעורבת בהן במישרין או בעקיפין בקהילה, בפרט ביפו ובדרום ת"א - בשיתוף פעול ה הדוק עם ארגונים שונים בשטח. המרכז אחראי ישירות לתכניות שהמכללה מפעילה או יוזמת, וגם מפנה סטוד נטים לתכניות נוספות אשר המכללה תומכת בהן. בתחום הפיתוח : המרכז לקשרי אקדמיה - קהילה שם דגש על פיתוח וליווי הסטודנטים הפעילים חברתית. במסגרת המרכז פועלת תכנית "הגנרטור", החממה ליזמות וחדשנות חברתית -ע סקית. ייחודה של התכנית הינו בהתנסות בעולם היזמות החברתית עסקי ת, תוך התפתחות מקצועית, עשייה חברתית וצבירת ניסיון מעשי. הדגש בקביעת מטרות המרכז מושם תמיד על צרכי הקהילה. המרכז עוסק בחינוך ופיתוח מנהיגות בקרב אוכלוסיות מגוונות, הנגשת ההשכלה הגבוהה, מצוינות בבתי הספר, פעילות בקרב קבוצות הורים, טיפוח יזמות, קידום והטמעת ידע טכנולוגי, העצמת נוער בסיכון ועוד . אנו מזמינים את ציבור הסטודנטים לקחת חלק בפעילות החברתית הענפה. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת: kehila@mta.ac.il או באתר " אקדמיה קהילה " . 15 . מניעת הטרדה מינית במטרה להבטיח כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, הגדירה המכללה, כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998 – , את הנוהל למניעת הטרדה מינית במכללה ה אקדמית של תל -אביב- יפו, הוראה מס' 004-01 . הנוהל האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט - בקובץ נוהלי המכללה . נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית , ד"ר רונית רוט - חנניה (ביה"ס למדעי ההתנהגות), דוא"ל: ronitrot@mta.ac.il . סגנית נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית , מנהלת משאבי אנוש - גב' גלית צלרמאיר טל: 6802717 03- , דוא"ל: galitze@mta.ac.il . 16 . אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האקדמית ת"א - יפו הינה מוס ד ללא כוונת רווח אשר מאגד את הסטודנטיות והסטודנטים במכללה ופועל למען רווחתם/ן וטובתם/ן, תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים של החברים והחברות בה. מטרות ושירותי האגודה:

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 13 מתוך 14 א. ייצוג הסטודנטים/ות מול כל רשות, מוסד, גוף ואדם בכל הקשור למעמדם/ן כסטודנטים/ות. ב. פעילות שוטפת למען רווחת הסטודנטים . ות במכללה. ג. שמירת מעמדם/ן האקדמי של הסטודנטים . ות במכללה ומחוצה לה. ד. תמיכה אקדמית רחבה הכוללת: סיכומי קורסים, חוברות בחינות עם פתרונות, מרתונים, סיוע מיוחד לסטודנטים . ות עולים . ות, לקויי . ות למידה ומשרתי .ות מילואים. ה. פרויקט "מנטורים" – ל יווי אישי על ידי סטודנט . ית ותיק . ה משנים בוגרות. ו. תמיכה מקצועית בנושאים משפטיים. ז. הכוונה תעסוקתית. ח. אספקת שירותים מוזלים הכוללים: פעילוי ות תרבות וספורט, ציוד משרדי, שירותי הדפסה, ועוד. ט. קידום החיים החברתיים במכללה באירועים ופעילויות רבות ומגוונות. אגודת הסטודנטים היא הבית החם של הסטודנטיות והסטודנטים במכללה. בכדי להתעדכן בעשייה, במידע, בהטבות ובאירועים השוטפים יש לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם ש ל האגודה: Agudamta . בנוסף, אנו מזמינים אתכם .ן ללחוץ "לייק" בעמוד הפייסבוק של האגודה - אגודת הסטודנטים האקדמית תא -יפו. שעות פתיחת משרדי האגודה (חדר 028 בניין ווסטון) : א', ג' ו-ד' - 09:00 13:00 ב' ו-ה' - 09:00 , 13:00 - 15:00 19:30 יום שישי 9:00-12:00 ייתכנו שינויים בשעות פתיחת משרדי האגודה, ניתן להתעדכן עליהם בעמוד האינסטגרם של האגודה ובקבוצות השנתונים. ניתן לדבר איתנו בווטסאפ דרך ה- GUDA : https://mta.agudot.co.il/auth יו"ר האגודה - mta.co.il - yor@aguda סיו " ר האגודה - mta.co.il - sayor@aguda מנכ"ל האגודה - mta.co.il - ceo@aguda

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ג 2022-2023 עמוד 14 מתוך 14 17 . קניין רוחני בעבודות סטודנטים הקני ין הרוחני - פטנט, זכות יוצרים וכיו"ב - ב כל עבודה של סטודנט לתואר בוגר שייך לסטודנט עצמו. היוצאים מן הכלל הם : א. אותם מקרים בהם המרצה (או כל עובד מכללה אחר) תורם לעבודה יותר מאשר את עצם ההנחיה (שהנה חלק מחובותיו כמרצה) ויכול להצביע על תרומה של ממש לפיתוח הקניין הרוחני הט מון בעבודה. במקרים מעין אלה רשאי העובד – או המכללה , כמי שעל פי חוק זכאית לבעלות בקניין רוחני שפותח עקב ותוך כדי עבודת עובדיה – לדרוש שותפות בקניין הרוחני. ב. מקרים שבהם משקיעה המכללה משאבים – מעבר לאלה שנהוג להשקיע בעבודה מאותו סוג – בכסף או בעין, בביצוע העבודה ומתנה הסכמתה להשקעתם בקבלת זכויות בקניין הרוחני שיפותח במסגרת העבודה. ג. מקרים בהם מוותר הסטודנט מראש על הזכויות בקניין הרוחני, כולן או מקצתן, לטובת גורם חיצוני המממן את ביצוע העבודה, כולה או חלקה. "תקנון חלוקת הזכויות בקניין הרוחני של פרויקטים של סט ודנטים" מופיע באתר האינטרנט של המכללה . ד. הקניין הרוחני בהמצאה או יצירה של סטודנט לתואר מוסמך מוסדר ב"תקנון קניין רוחני". "תקנון קני ין רוחני" מופיע באתר האינטרנט של המכללה .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==