ידיעון מדעי הסיעוד- מבחר תשפג

ידיעון לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר למדעי הסיעוד תואר ראשון ( N . (B.S במדעי הסיעוד (שלוחת מבח"ר) דקנית: ד"ר דורית וייל לוטן ראש התכנית : ד"ר גיא טוביאס

א. ת כנית לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. * מטרת הת כנית תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעו ד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים ו התנסות קלינית . שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימוד י ה משך במהלך הקריירה . התכנית מותאמת לדרישות של משרד הבריאות והמל "ג. מבנה תכנית הלימודים תכנית הלימודים לתואר בוגר בסיעוד נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של 160 נ"ז ( 219 ש"ס). התוכנית מורכבת מחטיבות למידה (חובה): • חטיבת מדעי יסוד • חטיבת מדעי הסיעוד • חטיבת לימודים עיוניים קליניי ם • חטיבת התנסות קלינית • חטיבת ניהול צוותי בריאות פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות חטיבת מדעי יסוד חטיבת מדעי סיעוד חטיבת לימודים עיוניים קליניים התנסות קלינית חטיבת ניהול צוותי בריאות מערכת הבריאות בישראל מדעי הסיעוד מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני התנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית) כלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטלית מבוא ל פסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותית תקשורת ומיומנויות בין אישיות מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות התנסות קלינית – נשים מבוא ל התנהגות אירגונית אנטומיה ופ יזיולוגיה פתולוגיה כללית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה ובכירורגיה ספציפית התנסות קלינית – ילדים ניהול ארגוני בריאות מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיה מיומנויות קליניות מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר הת נסות קלינית – פסיכיאטריה איכות וניהול הטיפול ביולוגיה של התא אתיקה וחוק בבריאות מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות התנסות קלינית – קהילה סמינר מחקר חלק א' כימיה ביוכימיה כללית וקלינית קידום בריאות מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש התנסות קלינית – רפואה דחופה סמינר מחקר חלק ב' כתיבה מדעית שיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקה בריאות הציבור והקהילה התנסות קלינית מתקדמת פרמקולוגיה ופרמקולוגיה קלינית מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון - גנטיקה ואמבריולוגיה סיעוד בגריאטריה ושיקום מבוא לאפידמיולוגיה תזונה ודיאטטיקה

מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים : * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסו פי (לפחות) שנה א' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' מערכת בריאות בישראל 2 2 מבוא לפסיכולוגיה 2 2 אנטומיה ופיזיולוגיה א' 4 4 ביולוגיה של התא 2 2 כימיה 2 2 מדעי הסיעוד א * 1 1 מבוא לאימונולוגיה 1 1 מבוא להתנהגות ארגונית 2 2 אתיקה ו חוק בבריאות * 2 2 כתיבה מדעית ושיטות מחקר - מקוון 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית 2 2 סה"כ 22 22 ביוכימיה כללית וקלינית 2 2 כימיה אנטומיה ופיזיולו גיה ב' 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה א' תקשורת ומיומנויות בינאישיות א' 2 2 מבוא לסטטיסטיקה (שיעור) 2 2 מבוא לסטטיסטיקה (תרגיל) 1 1 ניהול ארגוני בריאות 2 2 מיקרוביולוגיה, וירולוגיה רפואית 2 2 ביולוגיה של התא, מבוא לאימונולוגיה מבוא למדעי הרפואה א' * 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה א' חישוב רוקחי - מקוון 1 1 מבוא למדעי הרפואה ב' * 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה א' סה"כ 22 22 סה"כ שנה א' 44 44

* יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ב' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' פתולוגיה כללית 2 2 אנטומיה ופיזיולוגי ה א' וב' פרמקולוגיה 4 4 ביוכימיה , מיקרוביולוגי ה וירולוגיה רפואית , אנטומיה ופיזיולוגי ה א' ב' תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב' * 2 2 תקשורת ומיומנויות בין אישיות א' סיעוד בגריאטריה ושיקום 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו - ב', מבוא למדעי הרפואה ב' * מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א' 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו - ב', מבוא למדעי הרפואה ב' * כלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטלית 2 2 מבוא לאפידמיולוגיה 2 2 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א' 5 5 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו - ב', מבוא למדעי הרפואה ב' * סה"כ 24 24 סמסטר ב' תזונה ודיאטטיקה - מקוון 2 2 ביוכימיה מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק ב' 5 5 אנטומיה ופיזיולוגי ה א' ו- ב', מבוא למדעי הרפואה ב' ,* מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א' מיומנויות תקשורת בסימולציה * 4 4 תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב' +' א *- לימוד במקביל מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה ספציפית 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו- ב', מבוא למדעי הרפואה ב * ' מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק ב' 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו - ב', מבוא למדעי הרפואה ב' * , מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א' שיטות מחקר 2 2 2 כתיבה מדעית ושיטות מחקר 1 חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים * 3 3 פרמקולוגיה, מדעי הרפו אה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה (חלקי א') גנטיקה ואמבריולוגי ה 3 3 סה"כ 27 27 סה"כ 51 51 שנה ג' שם הקורס נקודות זכות שעות שבועיות דרישות קדם

* יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ד' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם (נ"ז) (ש"ס) סמסטר א' התנסות קלינית - פנימית * 4 14 מיומנויות קליניות * , חשיבה קלינית ,* פרמקולוגיה , מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , סיעוד בגריאטריה התנסות קלינית - כירורגית * 4 14 מ יומנויות קליניות * , פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד בכ ירורגיה , חשיבה קלינית * מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה סיעוד בשעות חירום ומצבי אסון 1 1 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה סה"כ 21 41 סמסטר ב' מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות חלק א' קידום הבריאות * 1 1 קידום בריאות בקהילה - (פרויקטים) * 2 2 מבוא לאפידמיולוגיה בריאות הציבור והקהילה - מקוון 4 4 קורס לסט ודנטים בשנה ג' בלבד מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה התנסות קלינית - נשים * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות חלק א', חשיבה קלינית * התנסות קלינית – רפואה דחופה * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון , חשיבה קלינית * התנסות קלינית - קהילה * 2 7 התנסות קלינית פנימית וכירורגית, בריאות הציבור והקהילה - במקביל, חשיבה קלינית * סה"כ 24 39 סה"כ שנה ג' 45 80

סמסטר א' איכות וניהול הטיפול * 2 2 לסטודנטים בשנה ד' בלבד פרמקולוגיה קלינית 2 2 פרמקולוגיה התנסות קלינית – ילד ומתבגר * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ומתבגר , חשיבה קלינית *, התנסות קלינית פנימית וכירורגית התנסות קלינית - פסיכיאטריה * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש , התנסות קלינית פנימ ית וכירורגית , חשיבה קלינית * SPSS - מקוון 0 1 רישום במקביל לסמינר – חלק א' חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית 1 1 סמינר מחקר - חלק א' 2 2 סה"כ 11 21 סמסטר ב' סמינר מחקר - חלק ב' 2 2 SPSS התנסות קלינית מתקדמת * 7 20 כל ההתנסויות הקודמות * סה"כ 9 22 סה"כ שנה ד' 20 43 סה"כ 160 219 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) תקנות 1 . בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמ ת יש להשיג ציון 70 בבחינה ובקורס (לפחות).

2 . סטודנט הנכשל בקורס אחד – חייב לחזור עלי ו במועד הקרוב ביותר בו מתקיים הקורס . 3 . התנסות ק לינית: • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועי ת והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע. • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך ב התנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל. • ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ. פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: ng/CTMSN/Pages/default.aspx https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursi 4 . תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד: • ציון 70 בבחינה ובקורס (לפחות) בקורסי ה חטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים. • סיום כל חובות ה תואר בתקופה שלא תעלה על 5 שנות לימוד . 5 . תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות : • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת • על ה סטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות : www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ה סיעוד: שם הועדה חברי הוועדה ועדה לבחינת הישגים אקדמיים – ד"ר דורית וייל לוטן ד"ר דודי עזרא גב' אירנה שיניאבסקי גב' עמית פיטל ועדה לפניות סטודנטים – ד"ר דורית וייל לוטן גב' אירנה שיניאבסקי ד"ר גיא טוביאס (בנוגע לשלוחת מבחר) גב' עמית פיטל

עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש "פ (תלמידי שנה ג ' בתוכנית ) * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחי נה ובציון הסופי (לפחות) עדכון תכנית הלימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע" ט (תלמידי שנה ד ' בתוכנית) שנה ג' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' התנסות קלינית - פנימית * 4 14 מיו מנויות קליניות ,* חשיבה קלינית, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' וב' - פנימיות, סיעוד בגריאטריה התנסות קלינית - כירורגית * 4 14 מיומנויות קליניות * , פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' וב' - כירורגיה, חשיבה קלינית מדעי הרפואה והסיעוד 6 (טראומה ורפואה דחופה) 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד 3 חלק א' (אישה) 4 4 מדעי הרפ ואה והסיעוד 1 חלק א' וב' - פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד 2 חלק א' (ילד ומתבגר) 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' וב' - פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה סה"כ 19 39 מדעי הרפואה והסיעוד 3 חלק ב' (אישה) 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד 3 חלק א' (אישה) מדעי הרפואה והסיעוד 2 חלק ב' (ילד ומתבגר) 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד 2 חלק א' (ילד ומתבגר) מדעי הרפואה והסיעוד 4 (נפש) 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א' וב' - פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה קידום בריאות * 2 2 מבוא לאפידמיולוגיה בריאות ה ציבור והקהילה 3 3 קורס לסטודנטים בשנה ג' בלבד התנסות קלינית - נשים * 3 10 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות חלק א', חשיבה קלינית התנסות קלינית – רפואה דחופה* 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה וה סיעוד 6 (טראומה ורפואה דחופה) , חשיבה קלינית התנסות קלינית - קהילה * 3 10 התנסות קלינית פנימית וכירורגית, בריאות הציבור והקהילה - במקביל , חשיבה קלינית סה"כ 25 44 סה"כ שנה ג' 44 83

שנה ד' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' איכות וניהול הטיפול * 1 2 לסטודנטים בשנה ד' בלבד פרמקולוגיה קלינית 2 2 פרמקולוגיה (לסטודנטים בשנה ד' בלבד) התנסות קלינית - פסיכיאטריה * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד ( 4 נפש), חשיבה קלינית, התנסות קלינית פנימית, כירורגית , התנסויות של שנה ג' התנסות קלינית – ילד ומתבגר * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ומתבגר , חשיבה קלינית, התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , התנסויות של שנה ג' SPSS 0 1 רישום במקביל לסמינר מחקר חטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקר חלק א' 4 2 רישום במקביל ל - SPSS , כתיבה ושיטות מחקר 1 , שיטות מחקר 2 לסטודנטים בשנה ד' בלבד סה"כ 11 23 חטיבת ני הול צוותי בריאות: סמינר מחקר- חלק ב' 0 2 SPSS התנסות קלינית מתקדמת * 6 20 כל ההתנסויות הקודמות סה"כ 6 22 סה"כ שנה ד' 17 45 סה"כ 160 223 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==