ידיעון מדעי הסיעוד-הסבה- תשפג אביב

1 ידיעון שנת הלימודים תשפ"ג אביב 2023 ביה"ס למדעי הסיעוד תכנית הסבת אקדמאים לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N.

2 תוכן עניינים תכנית הסבת אקדמאים לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. ................................ ............................. 3 מטרת התכנית ................................ ................................ ................................ ................ 3 מבנה תכנית הל ימודים ................................ ................................ ................................ 3 .... הרכב חטיבות התכנית ................................ ................................ ................................ 3 ..... פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות: ................................ ................................ .................. 4 מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים: ................................ ................................ ........ 5 תקנות ................................ ................................ ................................ ................................ 8 ... הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי הסיעוד: ................................ .............................. 9

3 ביה"ס למדעי הסיעוד דקנית ביה"ס למדעי הסיעוד : ד"ר דורית ווייל לוטן ראש התכנית: מר וידרמן ד מיטרי תכנית הסבת אקדמאים לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. מטרת הת כנית תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמת למגמה של אקדמיזציה של התחום , והיא משלבת תכנים עיונ יים עם לימודים קליניים ו התנסות קלינית . שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימוד י ה משך במהלך הקריירה. התכנית מותאמת לדרישות של משרד הבריאות והמל "ג. מבנה תכנית הלימודים תכנית הלימודים לתו אר "בוגר" בסיעוד נמשכת 7 סמסטרי ם: שנתיים וחצי כולל סמסטרי קיץ, ב היקף של 130 נ"ז. הרכב חטיבות התכנית התוכנית מורכבת מחטיבות ה למידה (חובה) להלן: • חטיבת מדעי יסוד • חטיבת מדעי הסיעוד • חטיבת לימודים עיוניים קליניים • חטיבת התנסות קלינית

4 פירוט הקורסים בחלוקה לח טיבות: חטיבת מדעי יסוד חטיבת מדעי סיעוד חטיבת לימודים עיוניים קליניים התנסות קלינית מערכת הבריאות בישראל מדעי הסיעוד מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני התנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית) מבוא ל פסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותית תקשורת ומיומנויות בין אישיות מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות התנסות קלינית – נשים אנטומיה ופיזיולוגיה פתולוגיה כללית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול , הדרכת מטופלים מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה ובכירורגיה ספציפית התנסות קלינית – ילדים מבוא ל אימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיה סימולציה בתקשורת מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר התנסות קלינית – פסיכיאטריה ביו לוגיה של התא - מקוון אתיקה וחוק בבריאות מדעי הרפואה והסיעוד ב בריאות האישה וב מיילדות התנסות קלינית – קהילה ובקידום בריאות כימיה ביוכימיה כל לית וקלינית איכות וניהול הטיפול מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש התנסות קלינית – רפואה דחופה פרמקולוגיה חישוב רוקחי ופרמקולוגיה קלינית חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית קידום בריאות התנסות קלינית מתקדמת גנטיקה ואמבריולוגיה בריאות הציבור והקהילה מבוא לאפידמיולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון תזונה ודיאטטיקה מדעי הסיעוד ב גריאטרי ה ובשיקום

5 מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים : * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה א' שם הקורס נ"ז (נקודות זכות) ש"ס (שעות שבועיות) דרישות קדם סמסטר ב' סמסטר קיץ סמסטר א' מערכת הברי אות בישראל - מקוון 1 1 מבוא לפסיכולוגיה – מקוון 2 2 אנטומיה ופיזיולוגיה 7 7 כימיה וביוכימיה 3 3 מדעי הסיעוד -* מקוון 1 2 אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה, וירולוגיה 3 3 מבוא למדעי הרפואה * 2 2 פסיכולוגיה התפתחותית 2 2 חישוב רוקחי - מקוון 1 1 תקשורת ומיומנויות בינאישיות * 2 2 ביולוגיה של התא - מקוון 0 2 סה"כ 24 27 פרמקולוגיה 4 4 כימיה וביוכימיה פתולוגיה כללית 2 2 אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני 3 3 בריאות הצי בור והקהילה - מקוון 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה ; פרמקולוגיה ; אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות –חלק א' 5 5 אנטומיה ופיזיולוגיה סה"כ 18 18 אתיקה וחוק בבריאות * 2 2 סימולציה בתקשורת מטפל מטופל * 2 2 תקשורת ומיומנויות בינאישיות גנטיקה ואמבריולוגיה 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות –חלק ב' 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה ; פרמקולוגיה סיעוד בגריאטריה ושיקום 3 3 אנטומיה ופיזיו לוגיה ; פתולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק א' 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה ; פרמקולוגיה ; אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני ; מבוא למדעי הרפואה מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה חלק ב' 4 4 סה"כ 23 23 סה"כ שנה א' 65 66

6 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ב' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם סמסטר ב' סמסטר קיץ סמסטר א' מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ומיילדות 4 4 מדעי הרפואה ו הסיעוד במחלות פנימיות ובכירורגיה , פרמקולוגיה חשיבה קלינית, ניהול הטיפול , הדרכת מטופלים * 3 3 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה חלק א' מדעי הרפואה והסיעוד ב רפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון 4 4 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה התנסות קלינית - פנימית* 4 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל*, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , סיעוד בגריאטריה ושיקום התנסות קלינית - קהילה* 2 7 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל*, חשיבה קלינית - במקביל, פרמקולוגיה, בריאות הציבור והקהילה מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות , מדעי הרפואה והסיעוד חלק א' כירורגיה, פרמקולוגיה סה"כ 22 37 התנסות קלינית – כירורגית * 3 14 סימולציות בתקשורת מטפל - מטופל*, פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה, חשיבה קלינית קידום הבריאות * 1 1 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ומיילדות 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות ובכירורגיה , פרמקולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה התנסות קלינית - רפואה דחופה * 2 7 התנסות קלינית פנימית מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה , חשיבה קלינית תזונה ודיאטטיקה - מקוון 1 2 התנסות קלינית - פסיכיאטריה * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות ה נפש, התנסות קלינית פנימית, חשיבה קלינית סה"כ 16 38 מדעי הרפואה והסיעוד ב כירורגיה ספציפית ( מקוון) 4 4 אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיעוד הקליני, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה , מבוא למדעי הרפואה מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר 3 3 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה התנסות קלינית - נשים * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה , חשיבה קלינית קידום בריאות בקהילה – פרויקטים 2 * 2 התנסות קלינית – ילד ומתבגר * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר , חשיבה קלינית, התנסות קלינית פנימית וכירורגית איכות וניהול הטיפול* 1 1 מבוא לאפידמיולוגיה – מקוון 2 2 סה"כ 16 26 סה"כ שנה ב 54 101

7 שנה ג' שם הקורס נ"ז ש"ס דרישות קדם סמסטר א' 4 ימי התנסות סיעוד בשעת חירום ומצבי אסון 1 1 חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית 1 1 התנסות קלינית מתקדמת * 7 20 כל ההתנסויות הקודמות פרמקולוגיה קלינית 2 2 פרמקולוגיה סה"כ שנה ג 11 24 סך כל התכנית 130 190 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות)

8 תקנות 1 . בקורסי החטיבה במדעי הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 במ בחן ובקורס (לפחות). 2 . סטודנט הנכשל בקורס אחד – חייב לחזור עלי ו במועד הקרוב ביותר בו מתקיים הקורס . 3 . התנסות קלינית: • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקבלנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באי ם לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע. • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך ב התנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל. • ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ. פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: .aspx https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default 4 . תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד: • ציון 70 בבחינה ובקורס (לפחות) בקורסי ה חטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים. • סיום כל חובות ה תואר בתקופה שלא תעלה על 4 שנות לימוד . 5 . תנאים לקבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות : • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת • על ה סטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפנקס האחים והאחיות : www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

9 הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ה סיעוד: שם הועדה חברי הוועדה ועדה לבחינת הישגים אקדמיים ד"ר דורית וייל לוטן מר' דימה וידרמן פרופ' עליזה עמיאל גב' אירנה שיני אבסקי מר תומר נווה ועדה לפניות סטודנטים ד"ר דורית וייל לוטן גב' אירנה שיניאבסקי מר דימה וידרמן מר תומר נווה

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==