ידיעון מדעי הסיעוד- גנרי-תשפג

ידיעון לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 בית הספר למדעי הסיעוד תואר ראשון ( N . (B.S במדעי הסיעוד דקנית: ד"ר דורית וייל לוטן ראשת התכנית : ד"ר קרולינה ברוכי

ת כנית לתואר "בוגר" בסיעוד B.S.N. * מטרת הת כנית תכנית הלימודים לתואר "בוגר" בסיעוד תואמ ת למגמה של אקדמיזציה של התחום והיא משלבת תכנים עיוניים עם לימודים קליניים ו התנסות קלינית . שילוב זה מקנה לבוגרים את המיומנויות הדרושות לעיסוק בסיעוד ותשתית ראשונית לניהול שירותי סיעוד, כמו גם יכולות אנליטיות וכישורים הדרושים ללימוד י ה משך במהלך הקריירה. התכ נית מותאמת לדרישות של משרד הבריאות והמל "ג. מבנה תכנית הלימודים תכנית הלימודים לתואר בוגר בסיעוד נמשכת ארבע שנים והיא בהיקף של 160 נ"ז ( 219 ש"ס). התוכנית מורכבת מחטיבות למידה (חובה): • חטיבת מדעי יסוד • חטיבת מדעי הסיעוד • חטיבת לימודים עיוניים קליניים • חטיב ת התנסות קלינית • חטיבת ניהול צוותי בריאות פירוט הקורסים בחלוקה לחטיבות חטיבת מדעי יסוד חטיבת מדעי סיעוד חטיבת לימודים עיוניים קליניים התנסות קלינית חטיבת ניהול צוותי בריאות מערכת הבריאות בישראל מדעי הסיעוד מבוא למדעי הרפואה אומדן פיזיקלי ועקרונות הסיע וד הקליני התנסות קלינית – חטיבת המבוגר (פנימית וכירורגית) כלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטלית מבוא ל פסיכולוגיה פסיכולוגיה התפתחותית תקשורת ומיומנויות בין אישיות מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות התנסות קלינית – נשים מבוא ל התנהגות אירגונית אנטומיה ופיזיולו גיה פתולוגיה כללית חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה ובכירורגיה ספציפית התנסות קלינית – ילדים ניהול ארגוני בריאות מבוא לאימונולוגיה מיקרוביולוגיה וירולוגיה מיומנויות קליניות מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר התנסות ק לינית – פסיכיאטריה איכות וניהול הטיפול ביולוגיה של התא אתיקה וחוק בבריאות מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות התנסות קלינית – קהילה סמינר מחקר חלק א' כימיה ביוכימיה כללית וקלינית קידום בריאות מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש התנסות קלינית – רפוא ה דחופה סמינר מחקר חלק ב' כתיבה מדעית שיטות מחקר מבוא לסטטיסטיקה בריאות הציבור והקהילה התנסות קלינית מתקדמת פרמקולוגיה ופרמקולוגיה קלינית מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון - גנטיקה ואמבריולוגיה סיעוד בגריאטריה ושיקום מבוא לאפי דמיולוגיה תזונה ודיאטטיקה מהלך הלימודים ופירוט תכנית הלימודים :

* יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה א' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' סמסטר ב' מערכת בריאות בישראל 2 2 מבוא לפסיכולוגיה 2 2 אנטומיה ופיזיולוגיה א' 4 4 ביולוגיה של התא 2 2 כימיה 2 2 מדעי הסיעוד א * 1 2 מבוא לאימונולוגיה 1 1 מבוא להתנהגות ארגונית 2 2 אתיקה ו חוק בבריאות * 2 2 תקשורת ומיומנויות בינאישיות א' 2 2 כתיבה מדעית ושיטות מחקר - מקוון 2 2 ניהול ארגוני בריאות 2 2 פס יכולוגיה התפתחותית 2 2 סה"כ 26 27 מבוא לסטטיסטיקה (שיעור) 2 2 מבוא לסטטיסטיקה (תרגיל) 1 1 תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב' * 2 2 תקשורת ומיומנויות בין אישיות א' ביוכימיה כללית וקלינית 2 2 כימיה אנטומיה ופיזיולוגיה ב' 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה א' כלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטלית 2 2 מבוא לאפידמיולוגיה 2 2 מיקרוביולוגיה, וירולוגיה רפואית 2 2 ביולוגיה של התא, מבוא לאימונולוגיה שיטות מחקר 2 2 2 כתיבה מדעית ושיטות מחקר 1 מבוא למדעי הרפואה א' * 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה א' חישוב רוקח י- מקוון 1 1 מבוא למדעי הרפואה ב' * 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה א' סה"כ 26 26 סה"כ שנה א' 52 53

* יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ב' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' פתולוגיה כללית 2 2 אנטומיה ופיזיולוגי ה א' וב' פרמקולוגיה 4 4 ביוכימיה , מיקרוביולוגי ה וירולוגיה רפואית , אנטומיה ופיזיולוגי ה א' ב' מיומנויות תקשורת בסימולציה * 4 4 ב' +' תקשורת ומיומנויות בינאישיות א * סיעוד בגריאטריה ושיקום 3 3 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו - ב', מבוא למדעי הרפואה ב' * מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה 8 8 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו - ב', מבוא למדעי הרפואה ב' * מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א' 6 6 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו - ב', מבוא למדעי הרפוא ה ב' * גנטיקה ואמבריולוגי ה 3 3 סה"כ 30 30 סמסטר ב' מדע י הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק ב' 4 4 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א ', פרמקולוגיה בריאות הציבור והקהילה - מקוון 4 4 תזונה ודיאטטיקה 2 2 ביוכימיה התנסות קלינית - פנימית * 4 14 מיומנויות קליניות * , פרמקולוגיה , מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א', סיעוד בגריאטריה התנסות קלינית - כירורגית* 4 14 מ יומנויות קליניות * , פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה מדעי הרפואה והסיעוד ברפואה דחופה ומצבי חירום 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות חלק א', וכירורגיה, פרמקולוגיה חשיבה קלינית, ניהול הטיפול והדרכת מטופלים * 3 3 פרמקולוגיה, מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות א', וכירורגיה , התנסות קלינית פנימית וכירורגית - לימוד במקביל סה"כ 26 46 סה"כ 56 76

* יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר ה קורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) שנה ג' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה קידום הבריאות * 1 1 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ובמתבגר 7 7 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה, פרמקולוגיה התנסות קלינית – רפואה דחופה * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד ב רפואה דחופה ובמצבי חירום ואסון , חשיבה קלינית * התנסות קלינית - קהילה * 2 7 התנסות קלינית פנימית וכירורגית, בריאות הציבור והקהילה, חשיבה קלינית * סה"כ 19 29 סמסטר ב' התנסות קלינית – ילד ומתבגר * 2 7 מדעי הרפואה והסיעוד בילד ומתבגר , חשיבה קלינית *, הת נסות קלינית פנימית וכירורגית מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש 5 5 מדעי הרפואה והסיעוד במחלות פנימיות וכירורגיה , פרמקולוגיה מדעי הרפואה והסיעוד בכירורגיה ספציפית 4 4 אנטומיה ופיזיולוגיה א' ו- ב', מבוא למדעי הרפואה ב' * קידום בריאות בקהילה - (פר ויקטים) * 2 2 מבוא לאפידמיולוגיה התנסות קלינית - נשים * 2 7 התנסות קלינית פנימית ו כירורגית , מדעי הרפואה והסיעוד בבריאות האישה ובמיילדות , חשיבה קלינית * סה"כ 15 25 סה"כ שנה ג' 34 54

שנה ד' שם הקורס נקודות זכות (נ"ז) שעות שבועיות (ש"ס) דרישות קדם סמסטר א' איכות וניהול הטיפול * 2 2 לסטודנטים בשנה ד' בלבד פרמקולוגיה קלינית 2 2 פרמקולוגיה התנסות קלינית - פסיכיאטריה * 2 7 מ דעי הרפואה והסיעוד בבריאות הנפש , התנסות קלינית פנימית וכירורגית , חשיבה קלינית * SPSS - מקוון 0 1 רישום במקביל לסמינר – חלק א' חדשנות טכנולוגית ומובילות דיגיטלית * 1 1 סמינר מחקר - חלק א' 2 2 סה"כ 9 15 סמסטר ב' סמינר מחקר - חלק ב' 2 2 SPSS התנ סות קלינית מתקדמת * 7 20 כל ההתנסויות הקודמות * סה"כ 9 22 סה"כ שנה ד' 18 37 סה"כ 160 220 * יש להשיג בקורס זה ציון 70 בבחינה ובציון הסופי (לפחות) ביתר הקורסים יש להשיג ציון 60 בבחינה ובציון הסופי (לפחות)

תקנות 1 . בקורסי החטיבה במדע י הסיעוד, בקורסי ההתנסות הקלינית וההתנסות הקלינית המתקדמת יש להשיג ציון 70 בבחינה ובקורס (לפחות). 2 . סטודנט הנכשל בקורס אחד – חייב לחזור עלי ו במועד הקרוב ביותר בו מתקיים הקורס . 3 . התנסות ק לינית: • ההחלטות האקדמיות והמקצועיות בכל הקשור לסטודנטים במהלך ההתנסות, תתקב לנה על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט, התנהגותו המקצועית והאישית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהערכות המתבצעות ע"י המדריך בשדה, סגל היחידה ללימודים קליניים ומבחני הידע. • סטודנט הנכשל באחת מהתנסויות הקליניות וקיבל היתר להמשיך בלימודיו – יוכל להמשיך ב התנסות קלינית מתקדמת רק לאחר שיעבור בהצלחה את ההתנסות בה נכשל. • ההתנסות בלימודים קליניים מעשיים תתקיים במהלך חופשות הסמסטר ובמהלך חופשת הקיץ. פירוט מערך ההתנסויות הקליניות ראה קישור הבא: https://www.mta.ac.il/BachelorOfScienceInNursing/CTMSN/Pages/default.aspx 4 . תנאים לקבלת תואר בוגר בסיעוד: • ציון 70 בבחינה ובקורס (לפחות) בקורסי ה חטיבה במדעי הסיעוד ובלימודים הקליניים. • סיום כל חובות ה תואר בתקופה שלא תעלה על 5 שנות לימוד . 5 . תנאים ל קבלת תעודת רישום של אח/ות מוסמך/ת של משרד הבריאות : • עמידה בבחינה הממשלתית לתואר אח/ות מוסמך/ת • על ה סטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות כתנאי להגשת מועמדות למבחן ממשלתי לתואר אח/ות מוסמך/ת ולרישום בפ נקס האחים והאחיות : www.health.gov.il/UnitsOffice/nursing/Pages/default.aspx

הרכב הועדות הפועלות במסגרת ביה"ס למדעי ה סיעוד: שם הועדה חברי הוועדה ועדה לבחינת הי שגים אקדמיים – ד"ר דורית וייל לוטן ד"ר קרולינה ברוכי גב' אירנה שיניאבסקי ועדה לפניות סטודנטים – ד"ר דורית וייל לוטן גב' אירנה שיניאבסקי ד"ר גיא טוביאס (בנוגע לשלוחת מבחר)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==