מידע כללי ולוח שנת הלימודים תשפב

ידיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 מידע כללי ולוח שנה"ל תשפ" ב

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 2 מתוך 14 תוכן עניינים .1 מידע כללי ................................ ................................ ................................ ............ 3 .2 לוח שנת הלימודים תשפ"ב ( 2021-2022 ) ................................ .............................. 4 .3 לוח שנת הלימודים תשפ"ב בתכנית לתואר בוגר בסיעוד מבח"ר ......................... 6 .4 ימי מנוחה וימי צום דתיים תשפ"ב 2021-2022 ................................ .................... 7 .5 חדש באקדמית: MyMta - מערך השירות לסטודנט/ית! ................................ 8 ..... .6 הודעות לסטודנטים ................................ ................................ ............................. 8 .7 טיפול בסטודנטים ................................ ................................ ............................... 9 .8 שירות הודעות לטלפונים הסלולריים ( SMS ) ................................ ....................... 9 .9 יחידת המחשוב ................................ ................................ ................................ 9 .... .10 הספרייה ................................ ................................ ................................ .............. 9 .11 דיקנט הסטודנטים ................................ ................................ ............................ 10 .12 שכר לימוד והסדרי מימון ................................ ................................ .................. 11 13 . זכאות ל 2- נ"ז בגין פעילות חברתית, מילואים או ספורטאי מצטיין .................. 12 .14 המרכז לקשרי אקדמיה קהילה ................................ ................................ .......... 12 .15 מניעת הטרדה מינית ................................ ................................ .......................... 13 .16 קניין רוחני בעבודות סטודנטים ................................ ................................ ......... 13 .17 אגודת הסטודנטים והסטודנטיות ................................ ................................ ...... 13

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 3 מתוך 14 1 . מידע כללי י דיעון זה מכיל א ת עיקרי המי דע הדרוש ל סטודנט בנושאי תכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה. ה סטודנטים מתבקשי ם לקרוא הי טב את הי דיעון ו לעקוב באופן שו טף אחר ההודעות הנשלחות אליכם באמצעות המידע - נט וכן באתר האינטרנט של המכללה. ה מכללה שומרת לעצ מ ה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותוכניות הלימודים המתפ רסמי ם בי דיעון זה, בל י למסור ע ל כ ך הודעו ת אישיות לנוגעים בדבר. לש ימוש הסטודנטים עומדת "תחנת מידע לסטודנט במידע -נט " המספקת מידע שוטף ומעודכן על ת אריכי בחינות, ציוני קורסים, ביטולי שיעורים, שיעורי השלמה וכיו"ב. כמו כן ניתן לקבל אישורים הנוגעים למצב הלימודים. מערכת השעות המופיעה באתר האינטרנט של המכללה מתעדכנת באופן שוטף, והיא כוללת מידע על מועדי הקורסים, מועדי הבחינות, וכן את תקצירי הקורסים. הידיעון מיועד לסטודנטים ולסטודנטיות ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. - המסמך רשום בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד -

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 4 מתוך 14 2 . לוח שנת הלימודים תשפ" ב ( )2021-2022 סמסטר א' יום א', ד' בחשון 10.10.2021 היום הראשון לסמסטר א' יום שבת, כ"א בטבת 25.12.2021 חופשת חג המולד יום ו', ה' בשבט 7.1.2022 היום האחרון לסמסטר א' יום א' ז' בשבט- יום ו', י' באדר א' -11.2.2022 9.1.2022 חופשת הסמסטר (תקופת בחינות) יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים סמסטר ב' יום א', י"ב באדר א' 13.2.2022 היום הראשון לסמסטר ב ' יום ה', י"ד באדר ב' 17.3.2022 חופשת פורים יום א', ט' בניסן - יום ו', כ"א בניסן 22.4.2022 10- חופשת פסח יום א', ט' בניסן 10.4.2022 יום השלמה ללומדים ביום רביעי בסמ' ב' יום ב', י' בניסן 11.4.2022 יום השלמה ללומדים ביום חמישי בסמ' ב ' יום ד', כ"ו בניסן הלימודים יופסקו בשעה 18:00 27.4.2022 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ג', ב' באייר הלימודים יופסקו בשעה 18:00 3.5.2022 ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל יום ד', ג' באייר 4.5.2022 יום הזיכרון לחללי צה"ל (לא מתקיימים לימודים ובחינות) יום ד', ג' באייר 4.5.2022 עיד אל פיטר (לא מתקיימים לימודים ובחינות) יום ה', ד' באייר 5.5.2022 חופשת יום העצמאות יום ו', ה' באייר 6.5.2022 יום גשר (אין פעילות במכללה ביום זה) יפורסם בהמשך יום הסטודנט (הלימודים יתקיימו כרגיל ביום זה) יום א' כ"ח באייר - יום ד', ב' בסיון 1.6.2022 - 29.5.2022 טקסי הענקת תארים (לא מתקיימים לימודים בימים אלו) יום ה', ג' בסיון 2.6.2022 לימודים כרגיל יום ו', ד' בסיון 3.6.2022 היום האחרון לסמסטר ב' (יום לימודים) יום א', ו' בסיון 5.6.2022 חופשת שבועות יום ב', ז' בסיון – יום ו' ט' בתמוז -8.7.2022 6.6.2022 חופשת הסמסטר (תקופת בחינות) יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 5 מתוך 14 סמסטר קיץ יום א', י"א בתמוז 10.7.2022 חופשת עיד אל אדחה (לא יתקיימו לימודים ובחינות) יום ב', י"ב בתמוז 11.7.2022 היום הראשון לסמסטר קיץ יום א', י"א באב 7.8.2022 צום תשעה באב (לא יתקיימו לימודים ובחינות) יום א', כ"ד באב - יום ו' כ"ט באב -26.8.2022 21.8.2022 הדממה לא מתקיימים לימודים בשבוע זה יום א', כ"ב באלול 18.9.2022 היום האחרון לסמסטר הקיץ יום ב', כ"ג באלול 19.9.2022 יום השלמה ללימודי יום א' בקיץ

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 6 מתוך 14 3 . לוח שנת הלימודים תשפ" ב בתכנית לתואר בוגר בסיעוד מבח"ר סמסטר א' יום א', ד' בחשון 10.10.2021 היום הראשון לסמסטר א' יום ה', כ"א בכסלו 25.11.2021 יום השלמה ליום ראשון ב' בטבת כ"ד בכסלו - ב' בטבת 28.11.2021 - 5.12.2021 (כולל) חופשת חנוכה יום שלישי, י' בטבת 14.12.2021 | צום י' בטבת אין לימודים יום חמישי, י"ב בטבת 16.12.2021 יום השלמה לצום י' בטבת יום שישי, י"ב בשבט 14.1.2022 היום האחרון לסמסטר א' י"ד בשבט - י"ז באדר א' 16.1.2022 - 18.2.2022 חופשת הסמסטר (תקופת בחינות) יתקיימו בחינות גם מעבר לתאריכים המצוינים סמסטר ב' יום ראשון, י"ט באדר א' 20.2.2022 היום הראשון לסמסטר ב ' יום רביעי, י"ג באדר ב' 16.3.2022 תענית אסתר | אין לימודים יום חמישי, כ"א באדר ב' 24.3.2022 י ום השלמה ל תענית אסתר י"ד - ט"ו באדר ב' 17-18.3.2022 חופשת פורים (ושושן פורים) יום א', ט' בניסן - יום ו', כ"א בניסן 10-22.4.2022 חופשת פסח יום ד', כ"ו בניסן 27.4.2022 ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה | אין לימודים יום ג', ב' באייר 3.5.2022 ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל | אין לימודים יום ד', ג' באייר 4.5.2022 יום הזיכרון לחללי צה"ל | אין לימודים יום ה', ד' באייר 5.5.2022 חופשת יום העצמאות | אין לימודים יום חמישי, י"א באייר 12.5.2022 יום השלמה לערב יום הזיכרו ן לשואה והגבורה יום רביעי, י"ז אייר 18.5.2022 | ל"ג בעומר אין לימודים יום חמישי, כ"ה באייר 26.5.2022 יום השלמה לערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יום שישי, י"א בסיוון 10.6.2022 היום האחרון לסמסטר ב' יום ראשון, י"ג בסיוון 12.6.2022 תחילת חופשת הסמסטר (תקופת בחינות) יום ראשון, י"ח בתמוז 17.7.2022 צום י"ז בתמוז | אין בחינות י ום ראשון , י' באב - יום ראשון, א' באלול 7-22.8.2022 חופשת בין הזמנים יום ראשון, ה' בחשון תשפ"ג 30.10.2022 פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 7 מתוך 14 4 . ימי מנוחה וימי צום דתיים תשפ"ב 2021-2022 חגי המוסלמים והצ'רקסיי ם יום הולדת הנביא מוחמד יום אחד 17/10/2022 צום חודש הרמאדן (לא ידוע מועד מדויק) 2/4/2022 - 1/5/2022 עיד אל פיטר - חג הפסקת הצום ארבעה ימים 3-5/5/2022 עיד אל אדחא (חג הקורבן) ארבעה ימים 9-13/7/2022 מוחרם (ראש השנה ההיג'רית ) יום אחד 29/7/2022 הערה : היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים. חגי העדה הדרוזית עיד אל אדחה (חג הקורבן) ארבעה ימים 9-13/7/2022 עיד אל חאד'ר (חג הנביא אליהו) יום אחד 25/1/2022 חג הנביא שועייב ארבעה ימים 25-28/4/2022 מוחרם (ראש השנה ההיג'רית) יום אחד 29/7/2022 חגי העדות הנוצריות החג קתולים פרוטסטנטים אורתודוכסים ארמנים חג המולד 24-26/12/2021 6-8/1/2022 18-20/1/2022 ראש השנה 31/12/2021 – 1/1/2022 14/1/2021 14/1/2022 פסחא 17-19/4/2022 24-26/4/2022 24-26/4/2022 ימי צום ביהדות הערות: .1 סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ"ל. .2 סטודנטים בני העדות הנ"ל שיעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה, זכאים למועד מיוחד כמפורט בתקנון "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד". .3 יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על - פי הלבנה. צום גדליה 9/9/2021 יום הכיפורים 15-16/9/2021 צום י' בטבת 14/12/2021 תענית אסתר 16/3/2022 צום י"ז בתמוז 16/7/2022 צום ט' באב 7/8/2022

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 8 מתוך 14 5 . חדש באקדמית: MyMta - מערך השירות לסטודנט/ית ! 6 . הודעות לסטודנטים א. הודעות לסטודנט בכל הנושאים הנוגעים ללימודיו במכללה תישלחנה אך ורק לכתובת הדוא"ל שלו במכללה ו/או למידע נט. ב. כל סטודנט במכללה חייב לתחזק את תיבת הדואר שלו במכללה ולקרוא את הדוא"ל לעיתים תכופות, ולא פחות מפעם בשלושה ימים . ג. באחריות הסטודנט לקרוא באופן יומיומי ואף מיידי, בהתאם לצורך , הודעות שתישלחנה אליו בהתראה קצרה, כגון שינוי/ביטול מועד שיעור . ד. דין דוא"ל שנשלח אל ה סטודנט לתיבת הדוא"ל שלו כדין מכתב רשום שנשלח לכתובת מגוריו. ה. מסמך במערכת מידע נט או בדוא"ל אשר הסטודנט קיבל הפניה אליו, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם במכתב, דינו כדין מכתב רשום שנשלח לכתובת מגוריו. ו. מידע שהועבר לסטודנט באמצעות הדוא"ל ייחשב כאילו התקבל על -ידו תוך שלושה ימים מיום המשלוח.

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 9 מתוך 14 7 . טיפול ב סטודנטים א. כאמור, MyMta - מערך השירות לסטודנט/ית הינו הכתובת הראשונה לכל פניה הנוגעת ללימודי הסטודנט. MyMta מטפל ברישום לקורסים, אישורי לימודים, כרטיסי סטודנט, קורסי אנגלית לפטור ובחינות אמירם, מימוש זכויות סטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים וסטודנטיות לאחר לידה , בקשות לפטורים ועוד. ב. מנהלות בתי הספר מטפל ות בקביעת מערכת השעות, במתן יעוץ מעמיק לגבי תכנית הלימודים , התנסויות, פרקטיקו ם וכן בפניות חריגות של הסטודנטים לוועדות הפועלות בבית הספר. ג. ועדה לפניות סטודנטים - דנה בבקשות חריגות, הנוגעות ללימודיו של הסטודנט. ניתן להגיש בקשה לוועדה לפניות סטודנטים באמצעות המידע-נט. ד. ראשי תחומים וראשי תכניות - משמשים כתובת לפניות סטודנטים בנושאים אקדמיים הקשורים לתכנית הלימודים. ה. דקני בתי הספר אחראים על הפעילות האקדמית של בית הספר, תכניות הלימודים, ההתמחויות ומסלולי הלימוד השונים שבו. ו. דיקנט הסטודנטים מטפל בנושאים הבאים: מתן התאמות בבחינות ושירותי תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה/בעיות תפקודיות, מלגות, מעונות, פיתוח קריירה, נגישות, שוויון הזדמנויות ועוד. 8 . שירות הודעות לטלפונים הסלולריים ( SMS ) א. שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (SMS) ניתן לסטודנטים על ידי חברה חיצונית המקבלת מידע משרתי המכללה . ב. השירות כולל משלוח הודעות על ציונים והודעות כלליות אחרות . השירות ניתן חינם לכל הסטודנטים הפעילים . 9 . יחידת המחשוב הסטודנטים של המכללה נהנים ממספר שירותים הניתנים על ידי יחידת המחשוב של המכללה: שימוש במעבדות המחשבים בכל אחד מבניני הקמפוס, חשבון דוא"ל, תצוגת מחברות בחינה, אפליקציה סלולארית, שטח לאחסון קבצים, אירוח אתר אינטרנט אישי , גישה מרוחקת למאגרי המידע ולתוכנות שבמכללה ואתר אינטרנט המכיל מידע אישי לסטודנט. בנוסף, מריבתם של חומרי ה לימוד המועברים בקורסים מצויים וניתנים לצפייה באתר האקדמית. הדרכה לגבי התקנה ותפעול של המערכות השונות ניתנת באופן שוטף על ידי צוות אנשי הסיסטם ומצויה גם באתר המכללה. הנחיות לסטודנטים חדשים בדבר אופן "העברת מיילים מדוא"ל המכללה לדוא"ל פרטי" כמו גם אופן הפניה לצוות השירות והתמיכה המחשובי ניתן למצוא באתר המכללה באינטרנט, במסלול מרכז שירות מרכז >> מידע לסטודנט >> סטודנטים שירו ת ותמיכה מחשובי . 10 . הספרייה בקמפוס המכללה פועלות שתי ספריות המשרתות את כלל הסטודנטים ומספקות שירותי השאלה, יעץ ועיון.

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 10 מתוך 14 בבניין פומנטו – ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות וממשל וחברה. בבניין ווסטון – ספריית בתי הספר למדעי המחשב, ניהול - כלכלה ומדעי הסיעוד. בכל ספר ייה נמצאים חומרי לימוד ייחודים לתכנית הלימודים הבית ספרית. קטלוג הספרייה נכלל ברשת הספריות האקדמיות בארץ – "אל"ף". הקטלוג זמין בגישה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של המכללה ומאפשר לבצע חיפושים ולהזמין ספרים. מתוך המכללה ובגישה מרחוק, ניתן לגשת למאגרי מידע א לקטרוניים המכילים אלפי כתבי עת בטקסט מלא והמתעדכנים באופן שוטף. בנוסף, ניתן למצוא בספרייה גישה למספר ספרים בפורמט אלקטרוני. הספרייה מכינה תדפיסים ומקראות לקורסים, מעלה רשימות קריאה עם סימוני מיקום הפריטים בספרייה לאתרי הקורסים ועוד. נוסף לאלפי ספרים, העוסקים בתחומי הלימוד והמחקר של בתי הספר השונים, קיים בספרייה אוסף מובחר של ספרות יפה להנאת הקוראים. בספרייה צוות ספרנים וספרני ות מקצועי ומיומן, שישמח לסייע בכל שאלה. הספרייה מקיימת הדרכות , גם באמצעות תוכנת zoom , לשימוש במשאבים השונים. מידע נוסף באתר הספרייה – לחץ/י כאן . לכל שאלה אנא פנו במייל : library@mta.ac.il 11 . דיקנט הסטודנטים דיקנט הסטודנטים הוא הגוף במוסד האקדמי שאמון על רווחת הסטודנטיות והסטודנטים ותפקידו להעניק את התמיכה והעזרה הנדרשים לכם במישור האישי, הכלכלי והחברתי על מנת שתוכלו למצות את מלוא הפוטנציאל שלכם להצלחה בלימודים. לפרטים נוספים לחצו כאן . א. התאמות לימודיות דיקנט הסטודנטים מעניק סיוע ותמיכה לסטודנטים המתמודדים עם קשיים לימודיים, רגשיים או פסיכולוגים, הכל במטרה לתת לכולם הזדמנות שווה להצליח ולהצטיין בלימודים. אנו פועלים במספר תחומים, לרבות: התאמות בבחינות - לסטודנטים בעלי לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, בעיות תפקודיות ופסיכולוגיות, עולים חדשים, בוגרי תיכון ששפת הלימוד בו לא הייתה עברית וסטודנטיות בהריון. זכויות סטודנטים - סטודנטיות וסטודנטים המשרתים במילואים, סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היר יון, סטודנטי ות וסטודנטים לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת - כל אלו זכאים למגוון הקלות במהלך לימודיהם, למשל: היעדרות מלימודים, מועד בחינה מיוחד, דחייה במועדי עבודות וכו'. ב. נגישות קמפוס המכללה האקדמית עומד בכל התקנים והתנאים הנדרשים לקיום הנגשה למגוון הא וכלוסיות הזקוקות לכך. שלל אמצעים פיסיים וטכנולוגיים הותקנו בכל רחבי הקמפוס על מנת להקל על הסטודנטים ולהנעים את שהותם בקמפוס. ג. מלגות המכללה האקדמית פועלת במגוון רחב של דרכים על מנת לסייע ולתמוך בציבור הסטודנטיות והסטודנטים שלה. בין היתר, המכללה משקיעה בכל ש נה משאבים רבים לצורך הענקת מלגות סיוע כלכלי, מלגות הצטיינות ועוד . נשמח לסייע לכם

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 11 מתוך 14 בהכוונה וייעוץ בכל הקשור למלגות שמציעה המכללה האקדמית וכן מלגות מטעם גופים חיצוניים . ד. מעונות במרחק הליכה קצר משדרות ירושלים, שוק הפשפשים ונמל יפו, נמצא קמפוס המכללה האקדמית ובתחומ ו הוקמו מעונות הסטודנטים, על קרן הרחובות עזה וחבר הלאומים. הסטודנטי ות ו הסטודנטים שמתגוררים ב מעונות נהנים ממתחם מגורים מודרני ובסטנדרט גבוה, שמספק את התנאים המושלמים לחיי חברה מהנים ואווירת לימודים פורה . ה. מרכז לניהול קריירה המרכז הוקם במטרה לשמש בית חם של ידע מקצועי ועזרה במימוש הפוטנציאל התעסוקתי של כל סטודנט ובוגר של המכ ללה האקדמית . המרכז מציע שירותי ניהול קריירה, ייעוץ אישי, הדרכות ייעודיות, כנסים מקצועיים ו שלל הזדמנויות ליצירת רישות עסקי ( נטוורקינג .) אנחנו כאן בשביל לסייע לכם להשתלב בהצלחה בשוק העבודה התחרותי . ו. ארגון הבוגרים המכללה רואה את בוגריה ככוח מניע, אשר בהצלחתו ה וא מקדם אינטרסים משותפים של בנייה והעצמה, ועל כן המכללה שמה לעצמה למטרה את טיפוח הבוגרים בכל תחומי החיים ובכל שלב בו הם נמצאים במהלך חייהם. במסגרת ארגון הבוגרים מציעה המכללה לבוגריה העשרה וכלים יישומיים לניהול קריירה, כנסים מקצועיים והזדמנות ליצירת נטוורקי נג אשר ייתן פתח להזדמנויות מקצועיות נוספות . ז. נציב קבילות הסטודנטים כל סטודנט רשאי להגיש קבילה לנציבת קבילות סטודנטים. הקבילה תוגש לנציב בכתב בחתימת הסטודנט עצמו ותפרט את המעשים/המחדלים עליהם מלין הסטודנט ואת הצעדים שנקט לתיקון העוול לו הוא טוען עד להגשת הקו בלנה. לקובלנה יצרף הקובל עותקי מסמכים המצויים בידו להם קשר לעניין. הקובלנה תוגש לנציב הקבילות באמצעות ע' דיק נית הסטודנטים , זיו שקד . פרטי התקשרות: כתובת דוא"ל: zivs@mta.ac.il , טל': 6803419 .03- נציב קבילות סטודנטים הינו פרופ' אילון ועדיה , סגן נשיא לעניינים אקדמיים. פרטי התקשרות : כתובת דוא"ל: eilon.vaadia@mta.ac.il , טל': 3300 03-680 . פרטים נוספים לגבי אופן הגשת הקובלנה והטיפול בה מופיעים ב"תקנון נציב קבילות סטודנטים תש"ע". התקנון האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נהלי המכללה. 12 . שכר לימוד והסדרי מימון שכר הלימוד במכללה האקדמית תל - אביב- יפו נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והוא זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות. באתר המכללה מפורסמות תקנות שכר הלימוד והסבר על אופן חישוב שכר הלימוד, אפשרויות הסדרת שכר הלימוד ועוד .

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 12 מתוך 14 למידע בנושא שכר לימוד, לרבות: תקנות שכר לימוד , אפשרויות התשלום, הסדרי מימון לתשלום שכר הלימוד ועוד [ לחץ כאן .] 13 . זכאות ל 2- נ"ז בגין פעילות חברתית , מילואים או ספורטאי מצטיין סטודנט יהיה זכאי ל 2 - נ"ז פעם אחת במהלך לימודיו לתואר ראשון בעבור פעילות שהיא אחת מאלה: א. פעילות חברתית וקהילתית של 30 שעות לפחות בהתנדבות בשנת לימודים, בגופים או ארגונים חברתיים, ללא כוונת רווח, שנועדו לשיפור פני החברה ושאינם פוליטיים או מפלגתיים. האחראית על ההכרה בגופים כאמור היא מנהלת המרכז לקשרי אקדמיה - קהילה. ב. שירות מילואים פעיל של 14 ימים מתוכם 5 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר בשנה"ל (כמפורט ב" תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים .)" ג. ספורטאי מצטיין זכאי ל 2- נ"ז פעם אחת במהלך לימודיו לתואר ראשון בגין השתתפות בתחרות ספורט רשמית, ובלבד שהציג אישור על השתתפותו מטעם הגורם המוסמך בתחרות (כמפורט ב" תקנון זכויות ספורטאים מצטיינים .)" 2 נ"ז כאמור יופחתו ממכסת נ"ז של קורסי הבחירה בתכנית הלימודים בה לומד הסטודנט הזכאי. קביעת סוג קורס הבחירה בגינו ניתן לקבל הפחתת 2 נ"ז היא בסמכות דקו/ית ביה"ס. הענקת שתי נ"ז כאמור אינה פוטרת את הסטודנט מתשלום מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר בהתאם לתקנות שכר הלימוד. 14 . המרכז לקשרי אקדמיה קהילה המרכז ל קשרי אקדמיה קהילה הוא ה׳מגנט׳ של פעילות המכללה בקהילה ומעורבותה להנעת שינוי חברתי ומהווה את אחד משלושת עמודי התווך במודל הפעולה של המכללה: הוראה מעשית, מחקר יישומי, ועבודת שטח חברתית. בה בעת, המרכז פועל בכל שלושת התחומים, על מנת להטמיע את המעורבות הקהילתית גם ללמידה האקדמית וגם למחקר ופיתוח. בתחום האקדמי : המרכז תורם לפיתוח קורסים התנסותיים, המספקים לסטודנטים הזדמנות חד - פעמית לזכות בניסיון מעשי ייחודי בתחום לימודיהם, תוך תרומה לקהילות שונות ובה בעת לספק צרכים אקוטיים אשר אין להם מענה ברמה הארצית או המקומית. בתחום הקהילתי : המרכז אחראי לניהול, ריכוז ולתיאום תכניות ההתערבות החברתית אשר המכללה מעורבת בהן במישרין או בעקיפין בקהילה, בפרט ביפו ובדרום ת"א - בשיתוף פעולה הדוק עם ארגונים שונים בשטח. המרכז אחראי ישירות לתכניות שהמכללה מפעילה או יוזמת, וגם מפנה סטודנטים לתכניות נוספות אשר המכללה תומכת בהן. בתחום הפיתוח : המרכז לקשרי אקדמיה - קהילה שם דגש על פיתוח וליווי הסטודנטים הפעילים חברתית. במסגרת המרכז פועלת תכנית "הגנרטור", החממה ליזמות וחדשנות חברתית - עסקית. ייחודה של התכנית הינו בהתנסות בעולם היזמות החברתית עסקית, תו ך התפתחות מקצועית, עשייה חברתית וצבירת ניסיון מעשי.

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 13 מתוך 14 הדגש בקביעת מטרות המרכז מושם תמיד על צרכי הקהילה. המרכז עוסק בחינוך ופיתוח מנהיגות בקרב אוכלוסיות מגוונות, הנגשת ההשכלה הגבוהה, מצוינות בבתי הספר, פעילות בקרב קבוצות הורים, טיפוח יזמות, קידום והטמעת ידע ט כנולוגי, שילוב מתמודדי נפש בקהילה, העצמת נוער בסיכון ועוד . אנו מזמינים את ציבור הסטודנטים לקחת חלק בפעילות החברתית הענפה. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת: kehila@mta.ac.il או באתר " אקדמיה קהילה " . 15 . מניעת הטרדה מינית במטרה להבטיח כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, הגדירה המכללה, כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998 – , את הנוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל - אביב- יפו, הוראה מס' 004-01 . הנוהל הא מור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט - בקובץ נוהלי המכללה . נציבת קבילות לענייני הטרדה מינית, ד"ר רונית רוט - חנניה (ביה"ס למדעי ההתנהגו ת), דוא"ל: ronitrot@mta.ac.il . סגנית נציב ת קבילות לענייני הטרדה מינית , מנהלת משאבי אנוש - גב' גלית צלרמאיר טל: 6802717 03- , דוא"ל: galitze@mta.ac.il . 16 . קניין רוחני בעבודות סטודנטים הקני ין הרוחני - פטנט, זכות יוצרים וכיו"ב - בכל עבודה של סטודנט לתואר בוגר שייך לסטודנט עצמו. היוצאים מן הכלל הם : א. אותם מקרים בהם המרצה (או כל עובד מכללה אחר) תורם לעבודה יותר מאשר את עצם ההנחיה (שהנה חלק מחובותיו כמרצה) ויכול להצביע על תרומה של ממש לפיתוח הקניין הרוחני הטמון בעבודה. במקרים מעין אלה רשאי העובד – או המכללה , כמי שעל פי חוק זכאית לבעלות בקניין רוחני שפו תח עקב ותוך כדי עבודת עובדיה – לדרוש שותפות בקניין הרוחני. ב. מקרים שבהם משקיעה המכללה משאבים – מעבר לאלה שנהוג להשקיע בעבודה מאותו סוג – בכסף או בעין, בביצוע העבודה ומתנה הסכמתה להשקעתם בקבלת זכויות בקניין הרוחני שיפותח במסגרת העבודה. ג. מקרים בהם מוותר הסטוד נט מראש על הזכויות בקניין הרוחני, כולן או מקצתן, לטובת גורם חיצוני המ מ מן את ביצוע העבודה, כולה או חלקה. "תקנון חלוקת הזכויות בקניין הרוחני של פרויקטים של סטודנטים" מופיע באתר האינטרנט של המכללה . ד. הקניין הרוחני בהמצאה או יצירה של סטודנט לתואר מוסמך מוסדר ב"תקנון קניין רוחני". "תקנון קניין רוחני" מופיע באתר האינטרנט של המכללה . 17 . אגודת הסטודנטים והסטודנטיות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של האקדמית ת"א - יפו הינה מוסד ללא כוונת רווח אשר מאגד את הסטודנטיות והסטודנטים במכללה ופועל למען רווחתם/ן וטובתם/ן,

י דיעון שנת הלימודים תשפ" ב 2021-2022 עמוד 14 מתוך 14 תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, הכלכליים והציבוריים של החברים והחברות בה. מטרות ושירותי האגודה: א. ייצוג הסטודנטים/ות מול כל רשות, מוסד, גוף ואדם בכל הקשור למעמדם/ן כסטודנטים/ות. ב. פעילות שוטפת למען רווחת הסטודנטים/ות במכללה. ג. שמירת מעמדם/ן האקדמי של הסטודנטים/ות במכללה ומחוצה לה. ד. תמיכה אקדמית רחבה הכוללת: סיכומי קורסים, חוברות בחינות עם פתרונות, מרתונים, סיוע מיוחד לסטודנטים/ות עולים/ות, לקויי/ות למידה ומשרתי/ות מילואים. ה. פרויקט "מנטורים" – ליווי אישי על ידי סטודנט/ית ותיק/ה משנים בוג רות. ו. תמיכה מקצועית בנושאים משפטיים. ז. הכוונה תעסוקתית. ח. אספקת שירותים מוזלים הכוללים: פעילויות תרבות וספורט, ציוד משרדי, שירותי הדפסה, ועוד. ט. קידום החיים החברתיים במכללה באירועים ופעילויות רבות ומגוונות. אגודת הסטודנטים היא הבית החם של הסטודנטיות והסטודנטים במכללה. בכדי להתעדכן בעשייה, במידע, בהטבות ובאירועים השוטפים יש ללחוץ "לייק" בעמוד הפייסבוק של האגודה - אגודת הסטודנטים האקדמית תא -יפו. שעות פתיחת משרדי האגודה (חדר 028 בניין ווסטון) : א'-ב' 09:00-14:00 ג'-ד' 09:00-15:00 יום ה' 9:00-15:00 , 16:00-19:00 ייתכנו שינויים בשעות פתיחת משרדי האגודה. טלפון: 6817011 03- ; אתר האינטרנט: mta.ac.il - https://www.aguda יו"ר האגודה - mta.co.il - yor@aguda סיו " ר האגודה - mta.co.il - sayor@aguda מנכ"ל האגודה - mta.co.il - ceo@aguda

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4ODY5MQ==