כניסה

יחידת שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד במכללה האקדמית תל אביב-יפו נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והוא זהה לשכר הלימוד באוניברסיטאות.

יחידת שכר לימוד ומלגות במכללה האקדמית תל אביב-יפו נותנת מענה בנושאי שכר לימוד, כגון: תקנות שכר הלימוד, הסדרת שכר הלימוד ומלגות לימודים מטעם המכללה האקדמית תל אביב יפו, או גופים חיצוניים.

 

תקנות שכר לימוד

יחידת שכר לימוד ומלגות מזמינה את כל הסטודנטים והמועמדים לקרוא את תקנות שכר הלימוד המפורסמות באתר המכללה, העיון בהן מומלץ להעמקת הידע בנושא. התקנות מפרטות את הרכב שכר הלימוד, אופן חישובו, האמצעים להסדרתו, עקרי תקנות שכר הלימוד לתואר ראשון ולתואר שני וכן חישוב שכר לימוד בעת ביטול הרשמה והפסקת לימודים. את התקנות ניתן לקרוא כאן.

 

אופן הסדרת שכר הלימוד

לאחר תשלום המקדמה (התשלום הראשון) באמצעות שובר התשלום, ישנן מספר אפשרויות להסדרת יתרת שכר הלימוד:

  • באמצעות תשלום אחד, שישולם בתחילת שנת הלימודים.
  • באמצעות 5 שוברי תשלום, שנשלחים בתאריכים קבועים.
  • באמצעות תשלומים תקופתיים של הרשאה לחיוב חשבון בנק.
  • באמצעות הסדר מימון: שיתוף פעולה בין האקדמית תל אביב-יפו עם חברת שכ"ל, להסדר מימון שכר הלימוד בגובה של עד 12,000 ש"ח לשנה.
  • באמצעות כרטיס אשראי: בתשלום אחד במערכת מידע נט | בתשלום אחד במערכת מידע נט מותאם לסלולר | בתשלום אחד או קרדיט באמצעות טופס.
    סטודנט שיבחר לשלם את שכר הלימוד בכרטיס אשראי יחויב בדמי טיפול בשיעור של 1%
 
    פרטים נוספים לגבי כל אחת מאפשרויות התשלום השונות ניתן לקבל כאן.

לתשומת ליבכם

יחידת שכר לימוד מנועה ממסירת מידע על הסטודנטים לכל אדם, לרבות בני משפחה. סטודנטים המעוניינים

לייפות כוחו של אדם אחר מטעמם, מבקשים למלא את הטופס למתן ייפוי כוח ולהעביר את המקור ליחידת שכר לימוד ומלגות. 


 

 תקנות שכר לימוד

 

 

תקנות שכר לימוד תשע"טhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=7תקנות שכר לימוד תשע"טhttps://ex.mta.ac.il/he-il/studentssite/tuitionsite/takanotsite/2019site, לפרטים><img alt="" height="109" src="/he-il/StudentsSite/TuitionSite/PublishingImages/Untitled%20design%20(9).png" width="163" style="BORDER:0px solid;" />True
הרכב שכר לימוד https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=8הרכב שכר לימוד https://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/TakanotSite/2019Site/Pages/5tC4E.aspx, לפרטים><img alt="" height="109" src="/he-il/StudentsSite/TuitionSite/PublishingImages/Untitled%20design%20(5).png" width="163" style="BORDER:0px solid;" />True
אפשרויות להסדרת שכר הלימוד https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=9אפשרויות להסדרת שכר הלימוד https://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/TakanotSite/2019Site/Pages/KZjbz.aspx, לפרטים><img alt="" height="109" src="/he-il/StudentsSite/TuitionSite/PublishingImages/Untitled%20design%20(8).png?RenditionID=5" width="163" style="BORDER:0px solid;" />True
תקנונים קודמיםhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=10תקנונים קודמיםhttps://ex.mta.ac.il/he-il/studentssite/tuitionsite/takanotsite/2018site, לפרטים><img alt="תקנונים קודמים" src="/he-il/StudentsSite/TuitionSite/PublishingImages/Untitled%20design%20(7).png" style="BORDER:0px solid;" />True

 הסדרי מימון והלוואות

 

 

הסדרי מימוןhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=1הסדרי מימוןhttps://ex.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships/loans, לפרטים נוספים><img alt="" height="109" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A1889_RAW.jpg" width="163" style="BORDER:0px solid;" />האקדמית תל אביב יפו בשיתוף קרן שכ"ל מציעים הסדר מימון מסובסד לכיסוי שכר הלימוד החל מהשנה הראשונה ללימודים ועד גובה של 12,000 ש"ח ללא ריבית וללא הצמדה, בפריסה של עד 36 תשלומים קבועיםTrue
הלוואות לסטודנטים https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=2הלוואות לסטודנטים https://ex.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships/loans#loans, לפרטים נוספים><img alt="" height="109" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2170_RAW-Edit.jpg" width="163" style="BORDER:0px solid;" />הלוואות ומענקים לסטודנטים מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבותTrue

 מלגות

 

 

תקנות שכר לימודhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotiontest/DispForm.aspx?ID=1תקנות שכר לימודhttps://ex.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships/tuition_reg, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/1%20(75)%20(Custom).jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
מלגות דיורhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=3מלגות דיורhttps://ex.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships/scholarships#housing, לפרטים><img alt="" height="109" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2342_RAW.jpg" width="163" style="BORDER:0px solid;" />True
מדריך המלגות https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=6מדריך המלגות https://ex.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships/scholarships#ScholarshipGuide, לפרטים><img alt="" height="109" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/photo%20by%20nir%20shaanani%20108.jpg" width="163" style="BORDER:0px solid;" />מדריך המלגות True

פנו אלינו

צוות היחידה:
מנהלת יחידת לימוד ומלגות:
ענת קמפינסקי
יחידת שכר לימוד ומלגות:
אינס פבלנקו
רכז/ות יחידת שכר לימוד ומלגות:
חגית גריידי
דינה סביון
אלון שמלי
ליאת רומן
שעות פעילות:
ימים א' ו-ד' בין 14:00 ל 16:30
ימים ב' ו - ה' בין 08:30 ל 10:30
ובין 14:00 ל 16:30
יום ג' בין 08:30 ל 12:30
דואר אלקטרוני:
tuition@mta.ac.il
טלפון:
03-6803330
פקס:
03-6803361
מיקום:
היחידה לשכר לימוד ומלגות, חדר 228 בניין ווסטון