כניסה

מספרי טלפון שימושיים

א. במכללה
קמפוס המכללה ביפו
מזכירות בית הספר למדעי ההתנהגות03-6802525
ספריית בית הספר למדעי ההתנהגות וממשל וחברה03-6802500
מזכירות בית הספר למדעי המחשב03-6803322
מזכירות בית הספר לממשל וחברה03-6803344
ספריית בתי הספר מדעי המחשב וניהול וכלכלה03-6803377
מזכירות בית הספר לניהול וכלכלה03-6802727
מזכירות התוכנית לניהול מערכות מידע03-6802710
מזכירות בית הספר למדעי הסיעוד03-6802701
חדר מערכות מחשב בנין ווסטון03-6803431
ביה"ס לניהול וכלכלה מזכירות התוכנית במנהל עסקים 03-6802706

 

מספרים נוספים
נשיא המכללה03-6803300
מנכ"ל המכללה03-6803300
סגן נשיא לעניינים אקדמיים03-6803300
ראש המינהל האקדמי03-6803325
ראש מינהל סטודנטים03-6803331
מנהלת השיווק וראש מינהל מועמדים03-6803328
מרכז הרישום03-6803333
יחידת שכר לימוד ומלגות03-6803330
יחידה למעורבות חברתית03-6803321
המרכז לניהול קריירה וקשרי בוגרים03-6802724
אגודת הסטודנטים

03-6817011

יו"ר אגודת הסטודנטים

052-4421136

רכזת אייסף

050-9200683

 

ב.  מחוץ למכללה

אוניברסיטת תל-אביב
מרכז הספורט03-6408909/8440
משרדי פר"ח03-6408390/054-7735305
03-6438892/3
ספריית מדעי החברה03-6409085- השאלה
03-6409537- ייעוץ והדרכה
ספריית מדעים מדויקים03-6408210
חנות דיונון by office depot באוניברסיטת תל-אביב03-7457000
השרות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים03-6408505
היחידה לאבחון לקויות למידה (אונ' ת"א)03-6409692/9152
המרכז ללימודי עברית03-6408947/7128
רכז מינהל הסטודנטים של הסוכנות היהודית
(משרד מנהל הסטודנטים בתל-אביב)
03-5209139​