כניסה

תקנונים ונהלים לסטודנט

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

 

זכויות סטודנטים המשרתים במילואים בכל הקשור לזכאות למועד חלופי לבחינות סוף סמסטר, מועד חלופי להגשת תרגילים ועבודות, סיוע בהשלמת חומר השיעורים, זכאות לכרטיסי צילום, חזרה על קורס ללא תשלום בגין שירות מילואים, אי פגיעה

במועד הרישום לקורסים ושאילת ספרים בספריה מפורטים ב"תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים".

 

זכויות סטודנטית שילדה

 

סטודנטית בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון, סטודנטית וסטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת

ילד למשמורת זכאים להקלות בנושא: היעדרות משיעורים, מועד נוסף מיוחד, דחייה במועד עבודות,

חזרה על קורס ללא תשלום שכ"ל ועוד. לפירוט ההקלות הנ"ל ראה בנוהל "זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהיריון ובשמירת היריון וסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת".

גב' איילת תירוש, עוזרת ראש מנהל סטודנטים לענייני סטודנטים תשמש כרכזת לטיפול

בסטודנטיות וסטודנטים הזכאים להקלות מכח הנוהל הנ"ל, בפיקוחה של ד"ר יעל השילוני דולב, יועצת -

נשיא המכללה למעמד האישה.

 

מניעת הטרדה מינית

 

במטרה להבטיח כי המכללה תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, התקינה המכללה, כמתחייב מהחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, את הנוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו, הוראה מס' 004-01. הנוהל האמור מתפרסם באתר המכללה באינטרנט – בקובץ נהלי המכללה נוהל מספר 01-004 - נוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל אביב - יפו.

נציב הקבילות לענייני הטרדה מינית הינה ד"ר רונית רוט-חנניה, ביה"ס מדעי ההתנהגות, 

דוא"ל :ronitrot@mta.ac.il

סגנית נציב קבילות לענייני הטרדה מינית הינה גב' גלית צלרמאייר

טל': 03-6802717

דוא"ל: galitze@mta.ac.il

 

 

 

תקנון נציב קבילות סטודנטים

 

כל סטודנט רשאי להגיש קבילה לנציב קבילות סטודנטים. הקבילה תוגש לנציב בכתב בחתימת הסטודנט עצמו ותפרט את המעשים/המחדלים עליהם מלין הסטודנט ואת הצעדים שנקט לתיקון העוול לו הוא טוען עד להגשת הקובלנה. לקובלנה יצרף הקובל עותקי מסמכים המצויים בידו להם קשר לעניין. הקובלנה תוגש לנציב באמצעות מנהל הסטודנטים

כנציב קבילות סטודנטים משמש  פרופ' פרופ' אילון ועדיה, סגן נשיא לעניינים אקדמיים, 

כתובת דוא"ל: eilon.vaadia@mta.ac.il.  

מנהל סטודנטים נמצא בבניין ווסטון למדעי המחשב קומה 3, חדר 321, טל': 03-6803331, ניתן להגיש קובלנה 

לדוא"ל הבא: student@mta.ac.il.

פרטים נוספים לגבי אופן הגשת הקובלנה והטיפול בה מופיעים ב"תקנון נציב קבילות סטודנטים תש"ע".

לצפייה בתקנון לחץ כאן

 

חוק זכויות הסטודנט

 

לצפייה במסמך לחץ כאן

 

תיקונים לחוק זכויות הסטודנט

 

לצפייה בתיקונים לחוק הסטודנט לחץ כאן

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית.pdf

 

תקנון לימודים לתואר "בוגר"

 

לצפייה בתקנון לחצו כאן

 

תקנון לימודים לתואר "מוסמך"

 

לצפייה בתקנון לחצו כאן