כניסה

סטודנטים

 

 

הנחיות לנבחנים שנה"ל תשפ"גhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=2הנחיות לנבחנים שנה"ל תשפ"גhttps://bit.ly/2AiVo0X, לפרטים><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הודעה על רישום למועד ב'https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=3הודעה על רישום למועד ב'https://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Documents/הודעה%20על%20רישום%20למועד%20ב%27.pdf, לפרטים><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/students_study.png?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
MAMA https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=2MAMA https://mama.mta.ac.il/, מערכת אתרי הקורסים<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/moodle.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
שאלות ותשובות https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=7שאלות ותשובות https://applicants.mta.ac.il/student-informatio/, לסטודנטים חדשים<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2265_RAW.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
Office 365https://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=6Office 365https://outlook.office365.com/, שירות outlook בענן, קישור לדואר אלקטרוני <img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Office365.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
מערכת לחיפוש קורסיםhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=9מערכת לחיפוש קורסיםhttps://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=Enter_Search, סילבוסים ולוח בחינות כללי<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2244_RAW.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
ידיעונים ותקנוניםhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=5ידיעונים ותקנוניםhttps://ex.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/yedion, תוכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/event_gal_thumb8.jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />False
כניסה למידע-נטhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=1כניסה למידע-נטhttps://rishum.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?appname=BSHITA&prgname=login, רישום לקורסים ובחינת אמירם, מחברות בחינה והגשת ערעורים<img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4_yedion.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
מספרי טלפון שימושייםhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=3מספרי טלפון שימושייםhttps://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Pages/FEgTA.aspx, מנהלות והיחידות השונות<img alt="" src="/he-il/StudentsSite/PublishingImages/career_alm_img1.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />False
אפליקציית האקדמיתhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=10אפליקציית האקדמיתhttps://ex.mta.ac.il/he-il/studentssite/toolsandinformationsite/pages/mta_application.aspx, להורדת האפליקציה<img alt="" src="/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/PublishingImages/עמוד%20סטודנט.png?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />True
שכר לימודhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=16שכר לימודhttps://ex.mta.ac.il/he-il/studentssite/tuition2/pages/qfzmk.aspx, לפרטים > <img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/_U2A5472.jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />True