כניסה

תמונות מטקסי מצטייני דקן תשע"ו

 

 

בית הספר לממשל וחברהhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Lists/DeanExcellence2016/DispForm.aspx?ID=1בית הספר לממשל וחברהhttps://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Pages/R88lD.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/multimedia/PublishingImages/government_and_society2016/DSC_8220.JPG?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" />True
בית הספר לסיעודhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Lists/DeanExcellence2016/DispForm.aspx?ID=2בית הספר לסיעודhttps://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Pages/kWDr9.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/multimedia/PublishingImages/Nursing2016/DSC_6879.JPG?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" />True
בית הספר לניהול וכלכלהhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Lists/DeanExcellence2016/DispForm.aspx?ID=3בית הספר לניהול וכלכלהhttps://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Pages/7fEe2.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/multimedia/PublishingImages/management_and_economy2016/DSC_9850.JPG?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" />True
בית הספר למדעי המחשבhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Lists/DeanExcellence2016/DispForm.aspx?ID=4בית הספר למדעי המחשבhttps://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Pages/MW8i8.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/multimedia/PublishingImages/computer_science2016/DSC_2599.JPG?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" />True
בית הספר למדעי ההתנהגותhttps://old.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Lists/DeanExcellence2016/DispForm.aspx?ID=5בית הספר למדעי ההתנהגותhttps://ex.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/multimedia/Pages/67X0e.aspx, לצפיה בתמונות ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/multimedia/PublishingImages/behavioral_science2016/DSC_8792.JPG?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" />True