כניסה

חילופי סטודנטים

היחידה לבינלאומיות מקדמת ומעודדת שיתופי פעולה בינלאומיים ובכללם השתתפות סטודנטים/ות של המכללה בתכניות לחילופי סטודנטים ולימודים במוסד אקדמי מוכר בחו"ל כחלק מתכנית הלימודים לתואר. ההזדמנות ללמוד בחו"ל פותחת צוהר לדרכי לימוד ומחקר חדשות ומגוונות ומהווה הזדמנות ליצירת קשרים אקדמיים וחברתיים.

שילוב לימודים בחו"ל במסגרת התואר מעניקים ידע והתנסות אקדמית בינלאומית, משפרים מיומנויות חברתיות ע"י היכרות עם סטודנטים ומרצים מכל העולם, וחושפים את הסטודנטים/ות לסביבה חדשה, שיטות לימוד שונות וגישות רב תרבותיות.

 

באחריות הסטודנט/ית לוודא: (א) שהיציאה ללימודים בחו"ל לא תפגע בעמידה בדרישות האקדמיות של תכנית הלימודים שלו/.ה במכללה, לרבות הדרישות בכל אחת מתכניות הלימודים לתואר, (ב) שהוא/היא עומד/ת בתנאים הייחודיים של תכנית חילופי הסטודנטים בה הוא/היא משתתף/ת.

 

לימודים בתכנית לחילופי סטודנטים עלולים להאריך את תקופת הלימודים לתואר, על כל המשתמש מכך, כולל תשלום שכר לימוד במכללה.

 

סטודנטים/יות יכולים להשתתף בתכנית הנ"ל וללמוד במוסד אקדמי מוכר בחו"ל:

•     בשנה ב' או בסמסטר א' של שנה ג', אם הינם/ן סטודנטים/ות לתואר ראשון שמשכו 3 שנים

•     בשנה ב', בשנה ג', או בסמסטר א' של שנה ד', אם הינם/ן סטודנטים/ות לתואר ראשון שמשכו 4 שנים

•     בסמסטר א' של שנה ב' אם הינם/ן סטודנטים/ות לתואר שני.


למען הסר ספק, סטודנט/ית לא יוכל/תוכל  להשתתף בתכנית הנ"ל  במהלך שנת הלימודים הראשונה לתואר ו/או במהלך הסמסטר האחרון ללימודים לתואר.

סטודנט/ית לא יוכל/תוכל  להשתתף בתכנית הנ"ל  למשך יותר מתקופת לימודים אחת במהלך הלימודים לתואר במכללה.

 

בנוסף, זכאות להשתתפות בתכנית  מותנית במילוי הדרישות הבאות:

•     השלמת כל  החובות האקדמיים של הסמסטר האחרון בעת מועד הגשת המועמדות.

•     המוסד המארח אושר על ידי היחידה לבינלאומיות ובית הספר
      (מומלץ להתעדכן ברשימת המוסדות השותפים המתפרסמת באתר הבינלאומי של המכללה).

•     במוסד המארח קיימת תכנית לימודים לתואר או גוף מקביל שמציעים מבחר קורסים אקדמיים
      בשפה האנגלית או בשפה אחרת שבה הסטודנט/ית שולט/ת.

•     ההשתתפות אושרה על ידי דקן/ית בית הספר או גורם מטעמ/ה.

•     ממוצע ציונים 85 ומעלה.

•     רמת אנגלית "פטור" (B2). 

 

לפרטים ומידע נוסף, יש לפנות לרכזת קשרי אקדמיה בינלאומיים: international@mta.ac.il