כניסה

היחידה לבינלאומיות

היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים במכללה האקדמית של תל אביב יפו פועלת על מנת לפתח, ולקדם שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בחו"ל ולהעניק תמיכה לפעילות האקדמית הבינלאומית של בתי הספר השונים במכללה.

תחומי הפעילות המרכזיים של היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים הם:

  • פיתוח וקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
  • סיוע בפיתוח קורסים ותכניות באנגלית
  • עידוד חילופי סטודנטים וחילופי סגל אקדמי
  • קידום השתתפות בפרויקטים בינלאומיים
  • קידום מחקר עם שותפים בחו"ל

למידע על תכניות חילופי סטודנטים >>


צוות היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים

ראש היחידה – פרופ' ורד הולצמן, veredhz@mta.ac.il ,03-6802722

מנהל היחידה  רוני שפנר, 074-7275525 , shefner@mta.ac.il 

רכזת קשרי אקדמיה בינלאומיים – גב' דינה מסיקה, 03-6802556 international@mta.ac.il