כניסה

פטירתו בטרם עת של מר אבינעם ערמוני ז"ל, יו"ר הוועד המנהל.

|

בצער רב קהילת המכללה האקדמית תל־אביב-יפו מרכינה את ראשה בשל פטירתו בטרם עת של מר אבינעם ערמוני ז"ל, יו"ר הוועד המנהל.

אנו מוקירים לו תודה עצומה על עשייתו למען המכללה. יהי זכרו ברוך.