כניסה

SPSS

קישור הורדה  ל MAC

IBM SPSS Statistics 29.0.1 Mac OS

 קישור הורדה ל WINDOWS

IBM SPSS Statistics 29.0.1 Windows 64 bit