כניסה

אירוע "מכינה לעתיד" לחברה הערבית

06/12/2017 18:00 - | חדר עיון גדול, בניין ניהול וכלכלה