כניסה

כנס סטודנטים חדשים- בית ספר לסיעוד

16/10/2017 14:00 - 16/09/2017 16:00 | כיתה 104 בניין כלכלה

כנס סטודנטים חדשים- בית ספר לסיעוד

בהצלחה לכל הסטודנטים !!
 משפחת האקדמית