כניסה

מכון מפרשים- ממחקר לקליניקה ובחזרה - מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית

03/11/2017 09:30 - 03/11/2017 14:00 |