כניסה

Top 6 ופתיחת שנה פרוייקט .M.B.A

20/12/2019 13:30 - 20/12/2019 11:30 | בניין ווסטון , אולם 003

זהו אירוע שבו ששת הפרויקטים הזוכים ב'פרויקט הגמר' מציגים את הפרויקטים שלהם.

פרויקט הגמר מהווה מרכיב חשוב בתוכנית הלימודים ומבוסס במידה רבה על כלל הידע אשר נרכש על-ידי הסטודנטים במהלך לימודיהם.

הפרויקט יעסוק בבעיה ניהולית אמתית שבמסגרת האחריות והטיפול של הניהול הבכיר בארגון, וכולל ניתוח, הצגת חלופות והצעת פתרונות, כמו גם התייחסות להשלכות האסטרטגיות של הבעיה והפתרון המוצע לתחומים השונים של פעילות הארגון. 


על מנת להגדיר נכונה את הבעיה הניהולית עמה בחרו להתמודד, יתבקשו הסטודנטים לעשות שימוש בכלים המקצועיים אשר נלמדו לכל אורך הלימודים ובמיוחד בקורסי ההתמחות, לסכם את הספרות המקצועית הרלוונטית לנושא שבחרו, לגבש ולנתח חלופות לפעולה ולגבש המלצות אופרטיביות לטיפול בבעיה.