כניסה

הכנס השלישי לכלכלה מונציפיאלית מטעם עיריית תל אביב

24/06/2019 08:00 - | אודיטוריום כלכלה + מבואה ווסטון

צפויים להשתתף רון חולדאי , חברי כנסת , ראש עיירות וראשי מועצות מקומיות