כניסה

טקס מצטייני האקדמית בהוראה לשנה"ל תשע"ו

21/03/2017 19:00 - | אודיטוריום בניין פומנטו (1)

  ​

תמונות המרצים המצטיינים בהוראה תשע"ו