כניסה

אירוע מרכזי של עמותת יוניסטרים

26/06/2019 16:00 - | אודיטוריום ווסטון , לובי ניהול וכלכלה , אודיטוריום כלכלה , חדר עיון גדול , כיתות בווסטון