כניסה

הפנינג פתיחת סמסטר ב'

07/03/2018 11:45 - | ברחבת הדשא בניין ניהול וכלכלה

הפנינג פתיחת שנה  בארגון אגודת הסטודנטים ​