כניסה

טקס מרצים מצטיינים בהוראה

13/03/2018 19:00 - 13/02/2018 21:00 | אודיטוריום בניין פומנטו

היחידה לקידום ההוראה מתכבדת להזמין לטקס מרצים מצטיינים בהוראה בשנה"ל תשע"ז

בכרכות למרצים