כניסה

מפגש קולוקוויום בנושא "דאע''ש: סיפורה של משפחה פרברטית"

12/06/2017 14:15 - | כיתה 102 בניין פומנטו

מרצים: ד"ר שולמית גלר וד"ר ערן שדך

 

אודות ההרצאה
דאע"ש (ISIS) הינו ארגון טרור ג'יהאדי –סלפי השואף להשליט את חוקי השריעה בעולם תוך דריסת הנורמות האנושיות המקובלות ותוך שימוש באלימות חסרת תקדים. למרות שהארגון נמצא היום תחת מצור כבד, הוא מהווה איום מוחשי על העולם המודרני ועל ערכיו. מדובר בתופעה תרבותית וחברתית שמשמעותה רחבה בהרבה מעצם שאלת ההצלחה או הכישלון הצבאי של הארגון.

ההרצאה תתייחס לתופעה של דאע"ש דרך הפרספקטיבה התיאורטית של הפסיכואנליזה ושל האנליזה הקבוצתית, ותציע כי מוטיב מרכזי בעלייתו ובהצלחתו של הארגון הוא הצורך להתמודד עם כאב נפשי ועם הטראומה החברתית שמקורה בקריסתו של תור הזהב של האסלאם, שהוחיו מחדש במהלך האביב  הערבי.

נציע כי חברות (communities) שחוו כאב נפשי וטראומה חברתית בעצמה גבוהה מאופיינות לעיתים קרובות בחוויה של כשל תלותי (failed dependency) ותחושות קיצוניות של בלבול והיעדר זהות חברתית. במושגיה של האנליזה הקבוצתית, במצבים של טראומה חברתית, אנשים וקהילות מתלכדים סביב מיתוסי יסוד (Founding Myths) מתוך מאמץ מחודש להשיג לכידות ולהתאים מחדש את יחסי הגומלין בין מיתוסי היסוד למצב העכשווי. תחת נסיבות כאלו, המאופיינות בשינויים מאסיביים בחברה ובקריסה של מקורות סמכות, ישנו סיכוי גבוה להופעתן של תצורות משפחה רגרסיביות, ובמקרה הנוכחי, תצורה ראדיקלית של משפחה פרוורטית. משפחה זו מאופיינת בפתרונות מאגיים, המאפשרים  סילוק מיידי ומלא של הכאב הנפשי אך שוללים כל אפשרות של למידה תהליכית. בהקשר זה, נדגים כיצד עושה דעא"ש שימוש מנצל במשפחה כמוסד מרכזי וכמיתוס יסוד באסלאם, כדי לשלוט ולא כדי להבין.

 

אודות המרצים

ד"ר שולמית גלר -  פסיכולוגית קלינית מדריכה, חברת סגל בבה"ס למדעי ההתנהגות. חוקרת בתחומי התיאוריה הפסיכואנליטית והממשקים שלה עם החברה והתרבות כדוגמת קבוצות, דימוי גוף, ודת. חברה במכון לאנליזה קבוצתית.

ד"ר ערן שדך - פסיכולוג קליני מדריך, חבר סגל בבה"ס למדעי ההתנהגות. חוקר בתחומים: לחץ וחרדה, קבוצות, ופסיכולוגיה של טרור. עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור ICT,  וחבר במכון לאנליזה קבוצתית.