כניסה

טקס הענקת מלגות הצטיינות נשיא על הישגים בשנת הלימודים תשע"ו

29/03/2017 19:00 - | אודיטוריום בניין ווסטון למדעי המחשב (בניין 2)

​טקס הענקת מלגות הצטיינות נשיא על הישגים בשנת הלימודים תשע"ו יתקיים ביום ד' 29.3.2017 בשעה 19:00 באודיטוריום בניין ווסטון למדעי המחשב (בניין 2) בקמפוס המכללה ביפו.

בשל מגבלת מספר המקומות באולם, הקצנו לכל סטודנט/ית 3 הזמנות יחיד בלבד (לסטודנט ולשני אורחיו).
לאחר שיהיה בידינו מידע סופי לגבי מספר המשתתפים בטקס, ניתן יהיה להקצות הזמנה נוספת לסטודנטים שיבקשו זאת.

בקשות להזמנות נוספות יש לשלוח בדוא"ל למנהל בתי הספר:

מנהל ביה"ס למדעי ההתנהגות: bev@mta.ac.il

מנהל ביה"ס לניהול וכלכלה: melsec@mta.ac.il

מנהל ביה"ס למדעי המחשב: compsec@mta.ac.il

מנהל ביה"ס לממשל וחברה: polisec@mta.ac.il

מנהל ביה"ס למדעי הסיעוד: nursing@mta.ac.ilתאריך אחרון להודעה על הגעה ועל מספר ההזמנות המבוקש - 1.3.2017.