כניסה

יום עיון - "הפסיכולוגיה הקלינית כזירה לריבוי סוגיות אתיות"

17/09/2017 08:30 - | אודיטוריום בנין פומנטו

אתיקה שזורה בעשייה המקצועית והטיפולית שלנו. קודים אתיים בסיסיים משותפים לכל הפסיכולוגים הקליניים העוסקים בטיפול. יחד עם זאת, צמיחתן של גישות שונות בתוך הפסיכולוגיה הקלינית, מעלה שאלה האם הבדלים באופן הטיפול יוצרים גם הבדלים בתפיסה האתית של הטיפול?

נפתח במבט סוציולוגי על אתיקה ומקומה של הפסיכולוגיה בחברה. לאחר מכן נשמע הרצאות המתמקדות בסוגיות אתיות הנובעות מהגישה הפסיכואנליטית וסוגיות הנובעות מהגישה הקוגניטיבית-התנהגותית.

לצד אלו נעסוק בסוגיות אתיות העולות בתהליך ההכשרה ובעבודה בשירות הציבורי. לאחר ארוחת הצהריים נקיים דיונים בקבוצות שיח, על מנת לשמוע את דעתכם/ן, ולהעמיק בסוגיות שעלו בהרצאות.


לתכנית יום העיון >>