כניסה

תערוכת הפרוייקטים למידה מעשית של החוג למערכות מידע

14/10/2018 08:00 - | לובי בניין ניהול וכלכלה

תערוכת הפרוייקטים למידה מעשית של החוג למערכות מידעהזמנה.pdf