כניסה

יום הכנה לקראת ההאקתון הגדול של ת"א

28/03/2019 00:00 - | בניין ווסטו, אולם 001 האקדמית תל אביב-יפו