כניסה

ביה"ס למדעי המחשב מזמין לאירוע 'ממשקים מוחשיים'

17/10/2017 19:00 - 17/10/2017 00:00 | בית איזי שפירא ברעננה

בית ספר למדעי המחשב מזמין לאירוע ממשקים מוחשיים