כניסה

קשרי חוץ - הוועד המנהל

הוועד המנהל נבחר על ידי חבר הנאמנים. הוועד המנהל הינו גוף אופרטיבי הבא לקבל החלטות שוטפות, ליישם את החלטות חבר הנאמנים ולפקח על יישומן. לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני המכללה שלא הוקנו במפורש בתקנון.

 

יו"ר הוועד המנהל

בראש הוועד המנהל יעמוד יו"ר שייבחר על ידי חבר הנאמנים מקרב חבריו לתקופת כהונה של ארבע שנים שבסיומה הוא יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות בנות ארבע שנים כל אחת.
סה"כ שתים עשרה שנים.

יו"ר הוועד המנהל- עו"ד אמיר הלוי

מוטי כהן.png
 

אמיר הלוי ,עו"ד מכהן כיועץ בכיר לעסקים משפחתיים והעברה בין-דורית ב-EY ישראל. עד לספטמבר 2022 היה אמיר שותף מייסד במשרד עורכי הדין גרוס ושות' .

אמיר עוסק שנים רבות בפעילות חברתית ענפה כיום מכהן אמיר כיו"ר המועצה הישראלית להתנדבות (ע"ר) , כחבר ועד מנהל בעמותת העטלף של בוגרי שייטת 13 , כחבר דירקטוריון קשת- קרן שיתוף תורמים (חל"צ) וכיו"ר ועדת הביקורת של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל (חל"צ). בשנים 2014-2021 כיהן אמיר כחבר דירקטוריון של ארגון הג'וינט העולמי.

אמיר חבר בחבר הנאמנים של המכללה משנת 2013 וכיהן כיו"ר ועדת הביקורת של המכללה מ-2015 ועד למינוי ליו"ר הועד המנהל.

חברי הוועד המנהל

 • יו"ר - עו"ד הלוי אמיר
 • מר אשרף אלי
 • ד"ר אביגדור-גייגר טלי
 • גב' בר-שי גלס חוה
 • פרופ' דרור גדעון
 • פרופ' ורמן דרור
 • עו"ד יקירביץ פפי
 • מר כהן מרדכי (מוטי)
 • עו"ד כץ מירי
 • גב' נרקיס דליה
 • מר פלדמן שי
 • פרופ' פרנס מיכל 
 • פרופ' קרייני מיכאיל