כניסה

תואר שני בפסיכולוגיה עם התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית (.M.A)

 

התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית נועדה להכשיר את הסטודנטים לעבודה במסגרות שונות של הגיל הרך (אוכלוסיית תינוקות פעוטות וילדים צעירים והוריהם),  ביניהם מכונים להתפתחות הילד, שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים-התפתחותיים, מרכזים לבריאות הנפש, שרותי רווחה ועוד. 


התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית: התוכנית עונה על דרישות הועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית, וסטודנטים שסיימו את התכנית יוכלו להתחיל את תהליך ההתמחות כפסיכולוגים התפתחותיים.


התוכנית תקנה בסיס רחב ויסודי של ידע תיאורטי, מחקרי ויישומי בתחומי התפתחות שונים, תוך כדי התמקדות  ביחסי הגומלין המורכבים בין הפרט לסביבתו. תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים, יישומיים, סמינרים, סדנת מחקר. בנוסף, התכנית כוללת עבודה מלווה בהדרכה במסגרות בהם מטופלים ילדים. החל משנת הלמודים 2019-2020, ההתנסות תכלול פרה-פרקטיקום בסמסטר ב' של שנה א' (בהיקף של  4 ש"ש) ופרקטיקום מספטמבר עד יוני של שנה ב' (בהיקף של 16 ש"ש).

במסגרת הפרקטיקום הסטודנטים יתנסו גם בעבודה בצוות רב מקצועי אבחוני וטיפולי.  

במהלך הלימודים הסטודנטים ירכשו ידע מעמיק של תהליכים התפתחותיים נורמטיביים וחריגים, של הגורמים השונים המשפיעים על התפתחות הפרט, הן גורמים המטפחים ומעצימים את התפתחותו והן אלה המסכנים את ההתפתחות. התוכנית תקנה ידע וכלים לגבי שיטות הערכה, אבחון וטיפול שונות. הסטודנטים יקבלו כלים בגישה רב-מערכתית לבניית תכניות התערבות בתחום הטיפול והמניעה ברמות שונות, החל מהפרט והמשפחה, דרך מוסדות שילדים מטופלים בהם, ועד למדיניות כלפי ילדים. בנוסף, הסטודנטים ירכשו ידע ומיומנויות מחקר הכוללות לימוד של שיטות מחקר וניתוח המקובלות בפסיכולוגיה בכלל ובפסיכולוגיה התפתחותית בפרט.

בתום הלימודים הסטודנטים יגישו עבודת גמר שתהיה מבוססת על מחקר רלוונטי בתחום. השלמת התכנית מאפשרת הגשת בקשה להתחיל התמחות בפסיכולוגיה התפתחותית.