כניסה

 חיפוש סגל - ביה"ס למערכות מידע

בית הספר למערכות מידע

דקן ביה"ס - פרופ' רותי גפני
03-6802710 03-6802770 mis@mta.ac.il​

 

 

/sitecollectionimages/rutigafn.jpg?renditionid=16פרופ' רותי גפנידקנית בית הספר למערכות מידעRUTIGAFN@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/RUTIGAFN.aspx
/sitecollectionimages/levishaul.jpgד"ר שאול לוימרצה בבית הספר למערכות מידע shaulle@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ShaulLevi.aspx
/he-il/staffsite/publishingimages/הוואנה%20ריקה.jpgד"ר ריקה הוואנה/he-il/StaffSite/Pages/havanari.aspx
/sitecollectionimages/sofia%20sherman.jpgד"ר סופיה שרמןמרצה בבית הספר למערכות מידע. sofiash@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/sofiash.aspx
/sitecollectionimages/mosheli.jpgד"ר לייבה משה/he-il/StaffSite/Pages/mosheli.aspx
/he-il/staffsite/publishingimages/itzhak_aviv.jpgד"ר יצחק אביבitzhakav@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/ItzhakAviv.aspx
/sitecollectionimages/talpv.jpgד"ר טל פבלTALPV@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/TALPV.aspx
/sitecollectionimages/tal%20aspir.jpgד"ר טל אספירמרצה בבית הספר למערכות מידע TALA@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/TALA.aspx
/sitecollectionimages/hadar%20shpigel.jpgד"ר הדר שפיגלמרצה בתחום המתמטיקה בבית הספר למערכות מידע hadarsp@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/HADARSP.aspx
/sitecollectionimages/boris%20kantsepolsky.jpgד"ר בוריס קנצפולסקימרצה בבית הספר למערכות מידעboriskn@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/boriskn.aspx
/sitecollectionimages/arthuryo.jpgד"ר ארתור יוסףמרצה בכיר, אחראי על כל קורסי המתמטיקה בבית הספר למערכות מידעARTHURYO@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ARTHURYO.aspx
/sitecollectionimages/orlibarzilay.pngד"ר אורלי ברזילימרצה בבית ספר למערכות מידע ורכזת מדעי המחשב orlyba@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/orlyba.aspx
/sitecollectionimages/idanrot.jpgד"ר עידן רוטidanro@mta.ac.il/he-il/StaffSite/Pages/idanro.aspx
/he-il/academicunitssite/management_and_economy/masite/publishingimages/pages/מרצים/ענת%20גולדשטיין.jpg?renditionid=16גב' ענת גולדשטייןANATGO@MTA.AC.IL/he-il/StaffSite/Pages/ANATGO.aspx

 

 

 

 

סגל מנהלי