כניסה

היבטים משפטיים של התנסות קלינית

 

 

ארוע חריג בהתנסות קליני עי סטודנטhttps://old.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/LegalAspectsOfClinicalExperience/ארוע חריג בהתנסות קליני עי סטודנט.pdfארוע חריג בהתנסות קליני עי סטודנט
ארוע חריג במחלקה-תיעוד עי מדריךhttps://old.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/LegalAspectsOfClinicalExperience/ארוע חריג במחלקה-תיעוד עי מדריך.pdfארוע חריג במחלקה-תיעוד עי מדריך
היבטים אתיים של התנהגות סטודנטים בהתנסותhttps://old.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/LegalAspectsOfClinicalExperience/היבטים אתיים של התנהגות סטודנטים בהתנסות.pdfהיבטים אתיים של התנהגות סטודנטים בהתנסות
חיסון תלמידי מקצועות הבריאותhttps://old.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/LegalAspectsOfClinicalExperience/חיסון תלמידי מקצועות הבריאות.pdfחיסון תלמידי מקצועות הבריאות
נוהל פעולה - פגיעה במהלך התנסותhttps://old.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/LegalAspectsOfClinicalExperience/נוהל פעולה - פגיעה במהלך התנסות.pdfנוהל פעולה - פגיעה במהלך התנסות
קוד אתי -אחים ואחיות בישראלhttps://old.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/LegalAspectsOfClinicalExperience/קוד אתי -אחים ואחיות בישראל.pdfקוד אתי -אחים ואחיות בישראל
תקנות התנסויות קליניותhttps://old.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/BachelorOfScienceInNursingSite/Clinical_TrainingSite/Documents/LegalAspectsOfClinicalExperience/תקנות התנסויות קליניות.pdfתקנות התנסויות קליניות