כניסה

קובץ נהלים מנהלי ואקדמי

​​הקובץ מכיל את נהלי המכללה המנהליים והאקדמיים על פי מספרם הסידורי.


בכל נוהל מופיע תאריך עדכון בצד הסעיף או הסעיפים בהם בוצע העדכון.

לפניות ולבירורים, ניתן לפנות ל: חן-יה מימון, ראש המינהל האקדמי

טלפון: 03-6803325 פקס: 03-6803324 email: henya@mta.ac.il

01 - כללי (מינהלי)

שם הנוהל תאריך פרסום תאריך עדכון

01-001 נוהל רכש

4.4.2021  

01-002 תקנון ביקורת

5.12.1995 5.6.2015

01-003 נוהל מורשי חתימה

30.07.2023

01-004 נוהל למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו *

31.12.2002 9.5.2017

01-005 תקנון נציב קבילות סטודנטים **

24.2.2010 3.5.2020

01-006 נוהל הסדרת פעילות ציבורית במכללה

19.5.2011 27.2.2020

01-007 תקנון זכויות בקניין רוחני

5.7.2017 21.8.2017

01-008 תקנון חלוקת זכויות בקניין הרוחני של פרויקטים של סטודנטים

22.8.2013 9.5.2017

01-009 נוהל הפקת כרטיס חכם

 29.4.2018

01-010 תקנון מעונות סטודנטים

2.3.2020 21.1.2021

01-011 נוהל מניעת ניגוד עניינים

10.8.2021

01-012 נוהל ועדת מינויים של חבר הנאמנים

10.8.2021

01-013 ועדת איתור לבחירת נשיא

10.8.2021

01-014 נוהל סדרי עבודת וישיבות - הוועד המנהל

10.8.2021

01-015 נוהל הצבת מצלמות אבטחה והפעלתן במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

15.8.2021

 

02 - כח אדם

שם הנוהל תאריך פרסום תאריך עדכון

02-002 החזר שכר לימוד ופטור מתשלומו

27.2.2001 23.12.2014

02-003 נוהל העסקת קרובי משפחה

30.11.2005 23.12.2014

02-004 העסקת מתנדבים

21.10.2009

 

 

03 - כספי

שם הנוהל תאריך פרסום תאריך עדכון

03-001 נוהל קופה קטנה

25.12.2016

03-002 ועדת ההשקעות-הרכב וסמכויות

13.3.2013 18.12.2020

 

 

04  - אחזקה ורכש

שם הנוהל תאריך פרסום תאריך עדכון

04-001 נוהל רישום מלאי וניהולו

13.4.2016

04-002 נוהל השבתת וגריעת ציוד

28.3.2010

 

 

10 - כללי (אקדמי)

שם הנוהל תאריך פרסום
תאריך עדכון

10-001 נוהל מינוי דקנים וסמכויותיהם 

21.6.2009 21.2.2023

10-002 תקנון הענקת תואר עמית כבוד

22.6.2009 17.2.2014

10-003 נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים

18.11.2014 6.3.2017

10-004 נוהל מכונים פנימיים

24.4.2017

10-005נוהל לבחירת נציג הסגל האקדמי הבכיר בחבר הנאמנים ובוועד המנהל

8.6.2020

10-006 תקנון רשות המחקר

16.7.2020

 

 

11 - סגל אקדמי

שם הנוהל תאריך פרסום תאריך עדכון

11-001 תקנון המינויים של המכללה האקדמית של תל אביב - יפו

8.4.1996 25.6.2023

11-003 תקנון מינויים של מורים אורחים (תשנ"ו)

2.6.1996 14.11.2022

11-004 נוהל ועדת מינויים למסלולים משניים (תשנ"ט)

5.3.1999 21.2.2023
11-005 תקנון מינויים במסלול המקביל למורים (תשנ"ט) 5.3.1999 25.6.2023

11-006 תקנון מינויים - מסלול נילווה

18.3.2002 21.2.2023

11-007 תקנון מינויים ותנאי העסקה של מורים מן החוץ

3.4.2016

11-008  נוהל הענקת קביעות לסגל האקדמי הבכיר

29.6.2021
11-009 תקנון המינויים של המכללה האקדמית ת"א–יפו המותאם לנוהל הענקת קביעות​9.3.202325.6.2023
11-010 תקנון המינויים במסלול הנלווה המותאם לנוהל הענקת קביעות​9.3.2023
11-011 תקנון המינויים במסלול המקביל למורים המותאם לנוהל הענקת קביעות​9.3.202325.6.2023

 

12 - סטודנטים

שם הנוהל תאריך פרסום תאריך עדכון

12-001 תקנון משמעת - סטודנטים

15.6.1995 15.5.2023

12-002 נוהל הגשת עבודות

15.5.1997 20.5.2019

12-003 נוהל "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של המכללה"

12.8.2018 10.8.2023
12-004 נוהל "ציונים-סוגי ציונים וכללים לשיפורם"
8.11.2004 24.5.2021

12-005 נוהל בדבר מצב בריאותם של תלמידים במכללה

27.11.2016 6.3.2017

12-006 נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה

23.5.2005  

12-007 נוהל זכויות סטודנטיות בטיפולי פוריות, בהריון ובשמירת הריון, וסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה או לאחר מתן צו הורות

2.6.2019 11.1.2021

12-008 תקנון זכויות סטודנטים המשרתים במילואים

2.6.2019 31.12.2023

12-009 תקנון זכויות ספורטאים מצטיינים

21.5.2014 11.1.2021
12-010 נוהל לימודים בחו"ל     15.5.2023

 


14 – ספריות

שם הנוהל תאריך פרסום תאריך עדכון

14-001 תקנון למשתמשים בשירותיי ספריות המכללה

1.6.1995 5.3.2018

 


בעלי תפקידים

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג